ondersteuning van week van schrijven

7 september– Week van het Schrijven | Week van Lezen en Schrijven | Salami Dag | Dag van de Ziekte van Duchenne | Dag van de Coach | Internationale Dag van Schone Lucht voor een Blauwe Hemel | Week zonder Afval | Europese Batterij Recycle Week

Blog is geschreven door gastblogger Dick Schermer van het Platform Handschriftontwikkeling

Week van het Schrijven

De Week van het Schrijven duurt dit jaar van 7 tot en met 13 september. Sinds 2007 vormt deze week de opening van het officiële schrijfjaar. In zowel ons land als in Vlaanderen zijn belangstellenden van harte welkom bij schrijfscholen en cursusinstituten. Naast het zelf schrijven worden er allerlei activiteiten gehouden, zoals lezingen en festivals (voor zover corona dit mogelijk maakt!). Het Netwerk Schrijfdocenten is een platform voor docenten creatief schrijven en schrijfcoaches om kennis te delen en ervaring uit te wisselen over onderwijs in proza, poëzie, non-fictie en levensverhalen voor alle leeftijden.

Week van Lezen en Schrijven

De Week van de Alfabetisering heeft een nieuwe naam gekregen: Week van Lezen en Schrijven. Daarmee krijgt de bekende Week van de Alfabetisering een nieuwe en meer toegankelijkere naam. Stichting Lezen en Schrijven organiseert deze themaweek voor het zestiende jaar op rij.

Tijdens de Week vraagt de organisatie samen met honderden gemeenten, bibliotheken, ziekenhuizen en vrijwilligersorganisaties, extra aandacht voor het verminderen en voorkomen van laaggeletterdheid in Nederland. Zo’n 2,5 miljoen volwassen Nederlanders hebben moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak missen zij ook digitale vaardigheden om goed om te gaan met een computer, smartphone en tablet. Meer informatie:

Opening van het Schrijfseizoen

Petra Steffens is schrijfcoach. Zij schreef vorig jaar zowel enthousiast als informatief: Ik kan iedere week wel uitroepen tot de Week van het Schrijven. Maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen. Ik moedig jan en alleman aan om te schrijven, stimuleer mensen om het gewoon te doen en zeg: niet twijfelen maar schrijven. Gelukkig ben ik niet de enige die schrijven aanmoedigt en stimuleert. Schrijven online roept dit jaar deze week uit tot Dé Week van het Schrijven, de officiële opening van het Schrijfseizoen. Hoe kan ik anders dan dáár met klem de aandacht op te vestigen. Ik, de schrijfliefhebber, de aanmoediger en tekstverbeteraar.

De uitdaging van de week

Schrijven kan zoveel vormen aannemen; notitieblaadje, boodschappenbriefje, gelukwens, ansichtkaart, condoleance, column, feuilleton, logboek, dagboek, roman. En ook met ander gereedschap dan een potlood, balpen, vulpen, viltstift. Bovendien: gaat het om privé uitingen, bedoeld voor een enkeling, of wordt het professioneel voor een groter publiek ingezet? Daarom dagen we ieder uit om ten minste één brief te schrijven in deze Week!

Wat weet jij over handschriftanalyse?

Op het visitekaartje van de Nederlandse Orde van Grafologen (NOG) prijkt, naast een schrijvende vulpen, het volgende statement: Schrijven verbindt je met jezelf en de ander. Het gaat hierbij om de psychologie van het handschrift, aangezien schrijven met de hand een zeer persoonlijk uitdrukkings- en communicatiemiddel is. Wie meer wil weten over handschriftanalyse kan ik de website grafologie.nl aanbevelen. Wil je meer weten over het verbeteren van je handschrift, snuffel dan eens rond op handschriftontwikkeling.nl.

Onderstaande dagen en weken beginnen of zijn ook vandaag:

Deel dit bericht