afbeelding versterkt fatsoenlijk werk

7 oktober – Werelddag voor Fatsoenlijk Werk | Wereld Katoen Dag | Internationale dag van de BorstkankerMAN | Nationale Cardio-Diabetesdag | Nationale Controllersdag | Dag van de Rail

Werelddag voor Fatsoenlijk Werk

Sinds 2008 wordt door de internationale vakbondsorganisatie ITUC de Werelddag voor Fatsoenlijk Werk (World Day for Decent Work) georganiseerd. Vakbonden van over de hele wereld komen op en rondom deze dag in actie voor betere arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten. Het thema van dit jaar, “Just Jobs”. Waarom dit thema? Wereldwijd zijn er sinds het begin van de COVID-19-pandemie ongeveer 255 miljoen voltijdbanen verloren gegaan, en staan nog eens 130 miljoen banen op het spel. Geen wonder dat het thema voor Werelddag voor Fatsoenlijk Werk over het creëren van banen gaat. Werelddag voor Fatsoenlijk Werk doet vandaag een beroep doen op alle regering om in overleg met vakbonden banenplannen te ontwikkelen.

Hoeveel banen eist Werelddag voor Fatsoenlijk Werk?

De ITUC eist een plan om wereldwijd 575 miljoen banen te creëren en de formalisering van ten minste de helft van de informele banen tegen 2030. Dit zal de wereld naar volledige werkgelegenheid brengen. Elk land moet zijn rol spelen. Over wat voor banen spreken zei?

  • banen in de zorg en infrastructuur → omdat het herstel van de pandemie veerkrachtig moet zijn om toekomstige schokken en andere bedreigingen het hoofd te bieden
  • klimaatvriendelijke banen → om de planeet te stabiliseren en een koolstofvrije economie tot stand te brengen
  • inclusieve banen → omdat meer dan 200 miljoen banen verloren zijn gegaan door Covid-19 en de overgrote meerderheid is verloren gegaan door vrouwen
  • banen met rechten, waaronder maximale werkuren, leefbaar minimumloon en gezondheid en veiligheid op het werk, ongeacht de arbeidsvoorwaarden

Wereld Katoen Dag

Op 7 oktober 2019 zag de eerste Wereld Katoen Dag het levenslicht. Deze dag is een initiatief van de 4 katoenlanden: Benin, Burkina Faso, Tsjaad en Mali. Het evenement werd georganiseerd door het World Trade Organization (WTO) in samenwerking met diverse andere organisaties. Jongstleden 30 augustus heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) resolutie A/RES/75/318 aangenomen waarin 7 oktober door de VN wordt erkend als World Coton Day. Een belangrijke dag voor belanghebbende om kennis te delen en katoen gerelateerde activiteiten en producten onder de aandacht te brengen.

Waarom Wereld Katoen Dag vieren?

Katoen is een wereldwijde grondstof die in meer dan 75 landen op vijf continenten wordt verbouwd en wereldwijd wordt verhandeld. Wereld Katoen Dag belicht de rol die katoen speelt in het creëren van banen en handhaven van economische stabiliteit in de minst ontwikkelde landen. De dag is gericht op het bevorderen van een duurzaam handelsbeleid en om ontwikkelingslanden in staat te stellen te profiteren van elke stap van de katoenwaardeketen.

Internationale dag van de BorstkankerMAN

Borstkanker komt niet alleen bij vrouwen voor, ook mannen kunnen het krijgen. Omdat het niet zo veel voorkomt heeft de Vlaamse stichting BorstkankerMAN de Internationale dag van de BorstkankerMAN opgericht. Borstkanker komt vooral voor bij mannen ouder dan 60 jaar en vaak is er sprake van een erfelijke aanleg. De cijfers die ik heb teruggevonden zijn dat in België ongeveer om zo’n 110 mannen per jaar borstkanker krijgen. In Nederland krijgen per jaar ongeveer 130 mannen borstkanker.

Je kan gerust zeggen dat wat voor vrouwen met hartklachten geldt, geldt voor mannen met borstkanker. Omdat het zo weinig voorkomt zijn huisartsen er niet vaak op bedacht en vindt de farmaceutische industrie het niet winstgevend genoeg om speciale medicijnen voor mannen met borstkanker te ontwikkelen. Laat staan dat er gedegen wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan.

Mannen hebben toch geen borsten?

Het antwoord daarop is JAZEKER, ook mannen hebben borsten. Qua formaat te vergelijken met meisjes van voor de puberteit. De borsten bestaan bij mannen voornamelijk uit klierweefsel en melkkanalen. Hoe kan een man constateren dat hij borstkanker heeft? Er zit dan een knobbeltje onder of in de buurt van de tepel, de tepel lekt of de borst/tepel ziet er anders uit of voelt anders aan. Zelfonderzoek loont, net zoals bij vrouwen. Hoe eerder de diagnose gesteld wordt, hoe beter. Ben je op zoek naar meer informatie over mannen met borstkanker dan kan ik je website mannenmetborstkanker.nl en borstkankerman.be aanbevelen.

Onderstaande dagen zijn bedoeld voor specifieke doelgroepen

Deel dit bericht