7 oktober – Wereld Architectuur Dag | Wereld Habitatdag | Werelddag voor Fatsoenlijk Werk | Nationale Energie Week | Week van de Opvoeding | Week van de Toegankelijkheid | Week van de Veiligheid | Europese Week van Regio’s en Steden

Wereld Architectuur Dag

De initiatiefnemer voor World Architecture Day (UIA) laat Wereld Architectuur Dag bewust jaarlijks op dezelfde dag vallen als World Habitat Day van de Verenigde Naties. Wereld Habitat gaat over huisvesting en de link tussen architectuur en huisvesting is vrij makkelijk te maken vandaar de keuze van UIA. In mijn ogen een zeer logische keuze. De UIA heeft dit jaar gekozen voor het thema “Architectuur … huisvesting voor iedereen”. Hoe kunnen architecten bijdragen aan de realisatie van betaalbare woningen; de uitvoering van de nieuwe stedelijke agenda; en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), specifiek doel 11: maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam.

Wereld Habitatdag

De Verenigde Naties heeft de eerste maandag van oktober aangewezen als Wereld Habitatdag. Op deze dag roept de VN alle verantwoordelijken op om na te denken over hoeveel betaalbare en fatsoenlijke huisvesting er in hun dorpen en steden zijn. Een passende woning of huisvesting is namelijk een sociaaleconomisch basisrecht voor iedereen. Helaas bestaat er nog steeds woningnood, en zoals het er nu naar uit ziet zijn er in 2030 nog steeds 200.000 woningen te weinig.

Afval omzetten in rijkdom

Het thema van Habitatdag 2019 is: frontiertechnologie als innovatief hulpmiddel om afval om te zetten in rijkdom. Met andere woorden, erg geavanceerde technologie inzetten voor duurzaam afvalbeheer om Duurzame Ontwikkelingsdoel (SD) doel 11 te bereiken: maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam. De hoeveelheid afval die we produceren moeten we verminderen en inzien dat afval een waardevolle hulpbron is die kan worden hergebruikt en gerecycled, zelfs voor energie.

Wat zijn frontiertechnologieën?

Denk hierbij aan automatisering, robotica, elektrische voertuigen, technologieën voor hernieuwbare energie, biotechnologieën en kunstmatige intelligentie. Deze frontiertechnologieën kunnen mogelijk de sociale, economische en ecologische wereld transformeren. Ze bieden het potentieel van betere, goedkopere, snellere en gebruiksvriendelijke oplossingen voor dagelijkse problemen zoals het afvalbeheer.

12e editie Werelddag voor Fatsoenlijk Werk

Sinds 2008 wordt door de internationale vakbondsorganisatie ITUC de World Day for Decent Work georganiseerd. Vakbonden van over de hele wereld komen op en rondom deze dag in actie voor betere arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten. Het thema voor dit jaar is: “investeren in de zorgeconomie”. Voor werkenden is het belangrijker om te weten dat hun kinderen en oudere familieleden goed worden verzorgd.

De zorgsector is een van de snelst groeiende sectoren in Europa. Naar schatting hebben ongeveer acht miljoen mensen werk in deze sector, dat is ongeveer 5% van het totale personeelsbestand. De overgrote meerderheid van de hulpverleners is vrouw (88,2%). In de meeste gevallen worden werknemers onderbetaald en zij voelen zich niet gewaardeerd. Ergo: te weinig gekwalificeerd personeel. Want waarom zou je kiezen voor een loodzware, onderbetaalde en ondergewaardeerde baan?

Vandaag starten er ook weer een aantal themaweken.

Deel dit bericht