7 augustus – Internationale Transgenderrechtendag

Internationale Transgenderrechtendag

Een transgender heeft dezelfde (mensen)rechten en plichten als een niet-transgender. Dat is in theorie zo, in de praktijk gaat het echter anders. De Internationale Transgenderrechtendag (Transgender International Rights and Education Day) wil bereiken dat de (mensen)rechten van transgenders worden geëerbiedigd en worden gepromoot.

Hoewel de afgelopen jaren een langzame maar zekere vooruitgang is geboekt in de strijd voor gelijkheid, profiteert hier niet iedere groep van uit de *LHBTIQ+ – gemeenschap. Met name transgenders worden nog steeds regelmatig geconfronteerd met vooroordelen en discriminatie, veelal het gevolg van publieke onwetendheid over transgender aangelegenheden.

*Wat betekent LHBTIQ+?

LHBTIQ+ is de afkorting voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transseksueel, queer / questioning, interseksueel en alles daar tussenin zoals bijvoorbeeld aseksualiteit (geen behoefte aan seks), panseksueel en nog veel meer. En dan zijn er nog de bondgenoten (A=allies), dat zijn de heteroseksuele individuen die leden van seksuele minderheidsgroepen ondersteunen en zich daarmee identificeren en accepteren. Als het zo doorgaat heeft iedere letter van het alfabet zo haar eigen betekenis, ik houd het maar bij de afkorting LHBTI.

Nieuwe transgenderwet in België

Transgenders worden regelmatig geconfronteerd met vernederende situaties zoals bij de dokter of bij de douane omdat de geslachtsregistratie in hun officiële documenten niet overeenkomt met het geslacht waarin ze leven. Met de Transgenderwet werd dit probleem getackeld.

Het is namelijk sinds 1 januari 2018 mogelijk dat mensen die hun geslachtsregistratie in overeenstemming willen brengen met hun genderidentiteit dat via een administratieve procedure bij de ambtenaar van de burgerlijke stand doen. Een verplichte geslachtsoperatie en verplichte sterilisatie zijn niet meer noodzakelijk. De nieuwe wet biedt ook mogelijkheden aan minderjarigen, om stapsgewijs hun ware genderidentiteit vorm te kunnen geven.

Transgenderswet in Nederland

Sinds 1 juli 2014 was het mogelijk dat iedere Nederlander van 16 jaar of ouder met een blijvende overtuiging tot een ander geslacht te behoren een geslachtswijziging, voorzien van een deskundigenverklaring, te regelen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

TNN, COC en NNID bekritiseren de leeftijdsgrens en de deskundigenverklaring en hebben dat overtuigend kenbaar gemaakt bij de Minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker. Zij stonden hierin niet alleen, ook zorgverleners en de transgendergemeenschap hebben hun ongenoegen geuit over de leeftijdsgrens en de deskundigenverklaring.

Wijziging geslachtsregistratie transgenders mogelijk eenvoudiger

In april heeft Minister Dekker de Tweede Kamer een brief gestuurd over de evaluatie van de Transgenderwet. In deze brief wordt gesproken over een voornemen van de minister om een aantal wijzigingen door te voeren. Namelijk: afschaffen deskundigenverklaring en transgender kinderen onder de 16 jaar de mogelijkheid bieden om via de rechter de geslachtsregistratie te wijzigen, mits dat in het belang van de minderjarige is. Het gaat dan wel echt om uitzonderingsgevallen. Dus nog geen hoera stemming!

Procedure in twee stappen

Als de deskundigeverklaring verdwijnt, hoe gaat het dan? De aanvrager meldt eerst bij de gemeente zijn of haar wens om de geslachtsregistratie te wijzigen. Na vier weken moet dat in persoon bij de balie worden bevestigd en kan de ambtenaar van de burgerlijke stand de geboorteakte aanpassen.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.