6 november – Dankdag voor Gewas en Arbeid | Dag voor de Preventie van Aantasting van het Milieu bij Gewapende Conflicten

Dankdag voor Gewas en Arbeid

Jaarlijks wordt op de eerste woensdag in november door de protestanten onder ons Dankdag voor Gewas en Arbeid gevierd. Veel protestantse kerken organiseren op die dag een extra kerkdienst. En dat is dus vandaag. Behalve in Zeeland daar wordt de Dankdag voor Gewas en Arbeid op de laatste woensdag van november gehouden. Wat doen de mensen op een bid- en dankdag? Zij danken de Gever van alle goed voor Zijn ontvangen zegeningen. Vroeger werden het bid- en dankdagen genoemd maar toen de industrialisatie toenam is de viering veranderd in dankdag voor gewas en arbeid.

Wanneer zijn bid- en dankdagen ontstaan?

De oprichting van deze dagen stamt uit 1578. Toen werd er landelijk bepaald dat er in tijden van oorlog en rampen massaal gebeden en gedankt moest worden. Een vaste dag om te danken werd in 1653 in Overijssel vastgesteld. Maar het Gewest Zeeland was in 1653 de eerste die deze dagen als officiële vrije dagen instelde. Omdat in de visserij andere seizoenen gelden is het logisch dat zij andere data hanteren voor hun dankdag voor gewas, arbeid en visserij.

Preventie van Aantasting van het Milieu bij Gewapende Conflicten

Als je aan oorlogsslachtoffers denkt dan denk je al snel aan dode en gewonde soldaten en burgers, aan verwoeste steden en gebrek aan levensonderhoud. Het milieu is de meest vergeten oorlogsslachtoffer. Waterputten worden doelbewust vervuild, gewassen worden in brand gestoken, bossen gekapt, de grond wordt vergiftigd en dieren gedood en dat allemaal om militair voordeel te behalen.

Nieuwe oorlogstechnologieën

Nieuwe oorlogstechnologieën zorgen er voor dat er meer wordt vernietigd. Op de lange termijn zijn de gevolgen hiervan desastreus voor het milieu. Natuurlijke en/of schaarse hulpbronnen, maar ook hoogwaardige bronnen zoals diamanten, goud en olie zijn ook vaak een reden voor interne conflicten.

United Nations Environment Programme

De United Nations Environment Programme (UNEP) heeft zelfs geconstateerd dat in de afgelopen 60 jaar, tenminste 40% van alle interne conflicten verband hielden met de exploitatie van waardevolle grondstoffen. Denk hierbij aan goud, olie, diamanten of schaarse hulpbronnen zoals vruchtbare grond en water. Wanneer natuurlijke hulpbronnen de oorzaken zijn van gewapende conflicten of oorlog dan is de kans, na een periode van vrede, dat opnieuw oorlog uitbreekt tweemaal zo groot.

We moeten de aarde beschermen

Met dat idee in het achterhoofd riep de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 5 november 2001 6 november uit tot International Day for Preventing the Exploitation of the Environment in War and Armed Conflict. De hieraan gekoppelde ambitie is om de aarde te beschermen, zelfs tijdens de meest complexe en uitdagende scenario’s.

Daarom wil de VN ook dat het milieu deel uitmaakt van plannen voor conflictpreventie, vredeshandhaving en vredesopbouw. Want, er kan geen langdurige vrede zijn wanneer de natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen, waarvan mensen afhankelijk zijn voor hun levensonderhoud, zijn vernietigd.

Deel dit bericht