5 november – Bank Transfer Day | Dag voor Bewustwording rond Tsunami’s | Romani Taaldag | Dag van de Supermarkt | Onderwijsdagen

Bank Transfer Day

Bank Transfer Day oftewel Bankoverschrijvingsdag werd in 2011 opgericht door ene Kristen Christian, eigenaresse van een kunstgalerie in Los Angeles. Zij kwam met deze dag op de proppen nadat diverse grote banken het plan hadden opgepakt om maandelijks enkele dollars in rekening te brengen voor het gebruik van de pinpas. Dit en de slechte klantenservices waren voor Kristen Christian de reden om in actie te komen. Zij maakte een Facebook evenement aan die ze de naam Bank Transfer Day gaf. Zij koos voor 5 november omdat op die datum de 17-eeuwse activist Guy Fawkes werd gearresteerd. Kristen Christian riep mensen op om hun geld bij de banken weg te halen en over te schrijven naar een non-profit kredietunie maatschappij.

Waarom naar een kredietunie?

De Bank Transfer Day Facebook-pagina had in een mum van tijd meer dan 75.000 mensen die aan Bank Transfer Day mee wilden doen. Ook zij wilde eens statement maken aan de banken door hun geld over te maken naar een kredietunie. Waarom naar een kredietunie? De kredietunie draait zonder winstoogmerk en biedt hun klanten het gebruik aan van gratis geldautomaten en het online en mobiel bankieren.

Nu nog merken de kredietunie maatschappijen een toename van klanten op en na 5 november. En heeft het effect gehad? Nee, de grote banken in Amerika vragen nog steeds geld maar er zijn ook Amerikaanse banken te vinden waar je gratis terecht kan. Klik hier.

Werelddag voor Bewustwording rond Tsunami’s

De datum van 5 november werd gekozen als eerbetoon aan een waargebeurd verhaal uit Japan: “Inamura-no-hi”. Het verhaal gaat over een man die tijdens een aardbeving in 1854 het tij zag terugwijken, en herkende dat als een teken van een dreigende tsunami. Om de dorpsbewoners te waarschuwen stak hij rijstschoven in de brand en leidde vervolgens de dorpelingen naar hoger gelegen gebied. Door deze actie werden veel slachtoffers voorkomen. Kortom een ware held!

Dit verhaal laat zien hoe belangrijk het is om de tekenen van een naderende tsunami te herkennen, dat je weet wat je moet doen en waar je naar toe moet. En dat is nu precies waar de werelddag voor bewustwording rond tsunami’s om gaat: bewustwording zodat het aantal (dodelijke) slachtoffers zal dalen.

Wereld Romani Taaldag

UNESCO riep in 2015 de Wereld Romani Taaldag uit voor het behoud van de Romaanse taal en cultuur. UNESCO benadrukt vandaag dat uiteindelijk elke taal belangrijk is want een taal is een gemeenschappelijke bron die kan helpen om een breder en dieper inzicht te krijgen in de leefwijze en gedachtewereld van andere volken en in hun culturele erfgoed. De Roma taal, of Romani Chib, werd in 1971 tijdens het eerste World Romani Congress uitgeroepen tot officiële taal en behoort tot de minderheidstalen.

Romani is de sleutel tot de Roma-identiteit

Tot dusver hebben 16 lidstaten van de Raad van Europa Romani officieel als een minderheidstaal onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden erkend. Deze oude taal met al haar dialecten is erg belangrijk voor de Roma. Romani wordt gezien als de verbindende factor voor communicatie, identiteit, socialisatie en culturele integratie voor de naar schatting 10 tot 12 miljoen Roma die in Europa wonen. Wanneer Romani in Europa integraal wordt gepromoot en gebruikt zal dit naar verwachting een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de Roma-identiteit.

Wat betekent Roma eigenlijk?

Roma is het meervoud van Rom en betekent “mensen” of “echtgenoot” in het Romani (zigeunertaal). In Nederland wordt een onderscheid gemaakt tussen Sinti en Roma, het verschil heeft te maken met datum van vestiging in Nederland. Met Roma wordt bedoeld de groep mensen die voornamelijk uit Oost-Europa komen en zich in de negentiende en twintigste eeuw in Nederland vestigden. Met Sinti bedoelen we de mensen die uit Frankrijk en Duitsland komen en die zich tussen 1900 en 1920 hier hebben gevestigd. De Sinti en Roma worden al vanaf de dertiende eeuw gesignaleerd in Nederland.

Onderstaande dagen zijn beroepsgroep gebonden:

Deel dit bericht