6 maart – Europese Dag van de Logopedie

Taalontwikkelingsstoornis

Dit jaar staat de Europese Dag van de Logopedie in het teken van taalontwikkelingsstoornis (TOS).
TOS is een onzichtbare handicap en wordt vaak verward met bijvoorbeeld dyslexie, stotteren, autisme of een algemene taalachterstand. Taalachterstand is totaal wat anders dan taalontwikkelingsstoornis, bij een achterstand kent en begrijpt een kind minder van de Nederlandse taal. Bij een stoornis wordt de taal minder goed verwerkt in de hersenen.
Maar liefst 5% van de bevolking heeft last van een taalontwikkelingsstoornis, dat komt neer op ruim 800.000 Nederlanders. Van alle Nederlandse kinderen heeft ongeveer 5-7% een taalontwikkelingsstoornis.

Herkennen taalontwikkelingsstoornis

Doordat de gemeenten bezuinigen op de jeugdgezondheidszorg kan de preventieve logopedie voor jonge kinderen in gevaar komen. Dat houdt concreet in dat pas op latere leeftijd spraak- /taalproblemen bij kinderen kunnen worden gesignaleerd. Dat is slecht nieuws want juist bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis geldt hoe eerder dat het gesignaleerd wordt hoe beter, men kan dan ook snel met de juiste behandeling beginnen.

Hoe herken je als ouder of als leerkracht dat een kind TOS heeft?
Enkele voorbeelden van signalen bij baby’s:
a) brabbelt niet of weinig gevarieerd
b) is opvallend stil tijdens spelen
c) zegt en begrijpt weinig woorden
d) is snel boos en verdrietig als je hem of haar niet begrijpt

Enkele voorbeelden van signalen bij peuters:
a) maakt nog geen duidelijke zinnen
b) kent weinig woorden
c) lijkt niet te luisteren
d) slecht verstaanbaar

Vermoeden taalontwikkelingsstoornis?

Ga bij je consultatiebureauarts of je huisarts langs als je vermoedt dat je kind TOS heeft.
Vandaar uit zul je misschien een behandeltraject in gaan. Soms begint je kind ook later met praten.
Als ouder kun je ook het één en ander doen om het praten en de taalontwikkeling van je kind te stimuleren:
a) lees veel voor
b) praat veel in een rustig tempo
c) samen spelletjes doen
d) kromme zinnen niet verbeteren, wat dan wel? Bijvoorbeeld: dit bal kapot hé? Ja, deze bal is kapot.

Waarom is het belangrijk dat je kind een behandeling krijgt voor TOS

Door de taalontwikkelingsstoornis heeft je kind moeite om gevoelens onder woorden te brengen en het gevolg daarvan is dat het zich vaak onbegrepen en eenzaam voelt en kan daardoor psychisch in de knoop raken. De gevolgen zijn onhandelbaar gedrag, kind trekt zich terug, onzekerheid, frustraties en dat kan allemaal weer leiden tot agressief gedrag.

Tot aan het zevende levensjaar is de taalspraakontwikkeling het sterkst bij je kind, dus tot aan die tijd is er veel winst te behalen. En deze winst betaalt zich uit in de verdere ontwikkeling, schoolloopbaan en carrière van je kind.

Daarom is vroegtijdige signalering van TOS super belangrijk voor de rest van zijn of haar leven!

Deel dit bericht