6 februari – Safer Internet Day(s) | Internationale Dag tegen Vrouwelijke Genitale Verminking

Safer Internet Day(s)

Het is vandaag Safer Internet Day, een internationale dag waarop in meer dan 100 landen veel aandacht wordt gegeven aan het veilig en verantwoord gebruik van online technologieën en mobiele telefoons met name onder kinderen en jongeren. In Nederland wordt deze dag als springplank gebruikt naar een week lang aandacht vragen voor online veiligheid en digitale vaardigheden van kinderen en jongeren.

#SID2018 en #SaferInternetDay

De internationale Safer Inter Day heeft als thema: “Create, connect and share respect: A better internet starts with you”. In Nederland is het thema voor de kinderen van groep 7 en 8 van het basisonderwijs: “Veilig Internet”. Daarvoor zijn kosteloos special online lesprogramma’s ontwikkeld. Theatergroep Playback speelt op de middelbare scholen de voorstelling Like; een interactieve voorstelling die in gaat op hoe het kan gaan bij vriendschappen, groepsdruk, buitengesloten worden, pesten en de invloed van social media.

13 februari: Hack Talk

Een Hack Talk is een maandelijks gratis toegankelijk praatprogramma over actualiteiten in de wereld van cyberveiligheid. De Hack Talk van 13 februari wil jongeren maar ook hun leraren, ouders en verzorgers laten zien dat cyber security een interessante sector is met veel mogelijkheden. Je hoeft als hacker geen cyber crimineel te worden, er ligt voor hen een goed betaalde baan in de cyber security in het verschiet.

Meldknop.nl

In 2012 is Meldknop.nl gelanceerd. Een site waarop jongeren terecht kunnen voor informatie, tips, advies en hulp bij online problemen. Het mooie van deze site is dat jongeren direct op het goede spoor gezet worden hoe zij zelf problemen kunnen voorkomen en oplossen. Als het dan toch is misgegaan kunnen ze er tevens terecht voor professionele hulp. Meldknop.nl is ook de plek waar je melding kan maken van vervelende ervaringen op het internet en is de plek waar je aangifte kunt doen.

Vrouwelijke Genitale Verminking in Nederland

Naar schatting wonen er ongeveer 30.000 vrouwen in Nederland die besneden zijn. Van deze vrouwen is 14% jonger dan 19 jaar en 74% tussen de 20 en 49 jaar. Uit een Pharos onderzoek uit 2013*  blijkt dat elk jaar 40 tot 50 meisjes in Nederland reëel risico lopen om besneden te worden, vooral bij bezoek aan het land van herkomst. De leeftijd waarop meisjes het meeste gevaar lopen is van 4 tot 12 jaar. In sommige culturen worden meisjes slechts enkele dagen na de geboorte al besneden.  *naar verwachting heeft Pharos eind 2018 geactualiseerde cijfers over VGV in Nederland  
Buiten het feit dat deze verminkingen ernstige bloedingen veroorzaken en andere gezondheidsproblemen zoals cysten, infecties, onvruchtbaarheid en psychische problemen, geeft het eveneens complicaties bij de bevalling en een verhoogd risico bij sterfte onder pasgeborenen.

Nederlands strafrecht

  • VGV is in het wetboek van strafrecht opgenomen als een bijzondere vorm van kindermishandeling met een maximumstraf van 12 jaar gevangenisstraf (ouder en uitvoerder zijn strafbaar)

  • vanaf juli 2009 is de verjaringstermijn verlengd; tot aan haar 38ste levensjaar kan een vrouw aangifte doen van haar besnijdenis

  • vanaf maart 2013 is  een VGV op een meisje met de Nederlandse nationaliteit (of een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland) dat in het buitenland is gepleegd strafbaar in Nederland. Dit geldt ook als de dader een buitenlandse nationaliteit heeft en/of niet in Nederland woonachtig is.

Hulp en advies bij vermoeden verminking vrouwelijke genitale

Voor niet acute hulp kunt u als slachtoffer of omstander terecht bij VEILIG THUIS, een advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze hulpdienst is 24 uur per dag bereikbaar, 7 dagen per week  (0800-2000). Als u online informatie of advies wilt, dan kunt u terecht bij onder andere PHAROS , GGD en VEILIG THUIS.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.