4 november – European Unequal Pay Day | Week van Respect | Nationale Schoolontbijt l Dag van de BHV | Dag van de Participatie | Amsterdam International Water Week | Europese Week van de Vruchtbaarheid

European Unequal Pay Day

In Nederland werd op 24 oktober 2006 de eerste Dag van de Gelijke Beloning georganiseerd, heeft slechts 5 jaar stand gehouden trouwens. In 2011 besloot de Europese Commissie om een Europese dag voor gelijke beloning te organiseren: European Equal Pay Day (EPD). De datum van de Equal Pay Day wordt berekend op basis van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Het percentage van de loonkloof wordt vertaald in aantal dagen.

Niet gelijk, dus unequal!

Een betere benaming voor deze dag is eigenlijk de European Unequal Pay Day. Waarom? Het loon van mannen en vrouwen is namelijk helemaal niet gelijk. Door de loonkloof verdienen vrouwen in de EU gemiddeld gezien 16% minder dan mannen. Dat houdt Europees gezien concreet in dat wij vrouwen vanaf vandaag tot aan het einde van dit jaar voor niks werken. Berekend over een heel werkend leven komt dat neer op ongeveer €300.000! Kun je een leuk huisje van kopen toch?

De Europese Ongelijke Loondag

PES Women roept samen met zij-kant 4 november uit tot Unequal Pay Day en vragen zij de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen om werk te maken om de loonkloof te dichten. Eigenlijk zouden de Europese vrouwen en masse het werk neer moeten leggen. Tis toch van de zotte dat anno 2019 vrouwen nog steeds ondergeschikt zijn aan mannen. En dan praat ik niet alleen maar over een ongelijke beloning.

Respectloos!

Al het praten van de Europese Commissie en de regeringleiders over gelijke beloning haalt geen bal uit. Al jaren blijft de loonkloof in Europa rond de 16% schommelen ( loonkloof Nederland) Zo moeilijk is dat toch niet hé, de uurlonen van mannen en vrouwen gelijk trekken. Tis een kwestie van willen! En zolang in hoofdzaak de mannen de scepter zwaaien zal de loonkloof nooit worden opgelost. Weet je wat ik er van vind? Ik vind het respectloos naar alle Europese vrouwen toe.

Week van Respect

Respect heeft vele betekenissen en de definitie kan ook nog eens verschillen per generatie. Voor mij betekent respect dat ik iemand in zijn waarde laat, dat ik niet neerbuigend doe, luister naar de mening van een ander zonder te (ver)oordelen, dat ik waardeer wat er voor me gedaan wordt en dat ik eerbied heb voor alles en iedereen.

Wie de ander respecteert kan de ander aanvaarden in wie hij is als mens

Het ligt ook aan de context waarin je het woord respect(eer) plaatst natuurlijk. Soms bedoel ik er ontzag mee, maar niet omdat ik bang ben voor iemand maar meer omdat ik dan iemand bewonder vanwege bepaalde kwaliteiten. Respect hebben voor iemands spullen is voor mij: blijf met je handen af van iemand anders zijn/haar eigendommen of ga netjes om met andermans spullen. Wat betekent respect voor mij? Heel simpel: behandel iemand zoals jezelf behandeld wilt worden!

Onderstaande dagen en weken verdienen ook aandacht:

Deel dit bericht