5 april – Nationale Geluidshinderdag 2016

Nationale Geluidshinderdag

De Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) organiseert in samenwerking met de “Stichting Innonoise” de Nationale Geluidshinderdag voor een ieder die beroepshalve betrokken is bij geluidshinderbestrijding. Daar horen ook milieu- en bewonersorganisaties bijvoorbeeld bij.

Thema 2016: Omgevingswet en geluid, tijd voor lokale afwegingsruimte!

Omgevingswet; één wet, één vergunning

In Nederland hebben we veel regels over onze leefomgeving, denk hierbij aan milieuregels over geluid of bodemkwaliteit en regels over bouwhoogte en veiligheidseisen.
Vanaf 2018 komen al deze regels samen in 1 nieuwe wet, de Omgevingswet. Het voordeel van de Omgevingswet is als volgt samen te vatten: één wet, één vergunning. Dit houdt concreet in dat de het aantal regels sterk verminderd wordt waardoor de procedure sneller zal gaan (van 26 naar 8 weken) wat als bijkomend voordeel heeft dat het allemaal eenvoudiger en goedkoper wordt.

Samengevat de voordelen van de Omgevingswet:

  • Bestemmingsplan wordt omgevingsplan: eenvoudig raadpleegbaar, met alle regels voor de fysieke leefomgeving.
  • Participatie: inspraak vanaf het begin zorgt voor meer draagvlak, creativiteit en betrokkenheid.
  • Vergunningvrij uitbouwen: bedrijven en bewoners mogen uitbouwen plaatsen tot 4 meter.
  • Regionale verschillen krijgen aandacht en lokale bestuurders krijgen meer ruimte voor initiatieven.
  • Experimenteerbepaling: vernieuwingen eerst onderzoeken of ze een verbetering zijn

Geluidshinder

Moeilijk te bepalen wanneer iets zorgt voor geluidshinder omdat dit een subjectieve waarneming is van mensen. De één kan enorm genieten van kwetterende vogeltjes terwijl de ander er hoorndol van wordt en het ervaart als lawaai (geluidshinder). Buiten dat lawaai hinderlijk is, is het ook slecht voor de gezondheid. Zo slapen sommige mensen slecht vanwege geluidshinder of krijgen ze een hoge bloeddruk en kan geluid de kans op een hartinfarct vergroten.

Landelijke top 3 van geluidshinder:

  1. geluidshinder van weg-, rail- en vliegverkeer
  2. geluidshinder van directe buren
  3. geluidshinder als gevolg van buitenactiviteiten in de omgeving

Geluidshinder van en door (in)directe buren

Niks zo erg wanneer je woongenot wordt bedorven door het aantal decibellen dat je buren of de huisdieren van je buren produceren. Wakker liggen van het lawaai van de krolse katten of hondengeblaf. Een kind van de overburen heeft de muziek zo hard aanstaan dat bijna de gehele buurt er van kan “meegenieten” . Je buren en hun gasten nemen in het holst van de nacht afscheid op luidruchtige manier, en dat net onder je slaapkamerraam.

Natuurlijk kun je de buren er op aanspreken maar hoe vaak escaleert dit niet in ruzie? En hoe vaak wordt er niet doodleuk ja en amen gezegd? De Rijdende Rechter(s) is(zijn) er in ieder geval blij mee! 😉

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.