4 februari – Wereldkankerdag 2016-2018

Nationale Frikandellen Dag?

Twee jaar geleden heb ik bij de Coen en Sander show gehoord dat Paul de Leeuw een Nationale Frikandellen Dag wil. Ik als groot liefhebster van de frikandel (en friet 😉 ) ben daar ook voorstander van en was verbaasd dat er nog niet zo’n dag was. We hebben wel de Nationale Krokettendag en waarom dan niet een Nationale Frikandellen Dag? Wellicht ben ook jij voorstander voor het in leven roepen van een Nationale Frikandellen Dag.
Kom in actie! Niet omdat het moet.. Maar omdat het (fri)kan(del)!

Hoe is Wereldkankerdag ontstaan?

Op 4 februari 2000 werd in Parijs de eerste Wereldtop tegen Kanker gehouden. Tijdens dit overleg, waar meer dan 100 internationale leiders van overheidsinstellingen en betrokken belangen-organisaties aanwezig waren, werd het Handvest van Parijs tegen Kanker ondertekend, de World Cancer Declaration. Dit Handvest bevat 10 artikelen die er voor moeten zorgen dat de kwaliteit van het leven van kankerpatiënten en hun naasten wordt verbeterd en dat men blijft investeren in onderzoek, preventie en behandeling.

Om de doelstellingen van het Handvest van Parijs tegen Kanker te ondersteunen werd door de Union for International Cancer Control (UICC) 4 februari uitgeroepen tot Wereldkankerdag. De dag waarop mensen wereldwijd stilstaan bij kanker, dé bewustwordingsdag.

Thema 2016: “We kunnen. Ik kan”

We kunnen allemaal ons steentje bijdragen en een verschil maken in de strijd tegen kanker. Het makkelijkste is om geld te geven aan de collectant of geld over te maken naar de KWF kankerbestrijding.

Op de website van World Cancer Day staan een aantal tips, ik heb getracht om dit zo goed mogelijk te vertalen.

WE KUNNEN IK KAN
inspireren tot of zelf actie ondernemen kiezen voor een gezonde levensstijl
kanker voorkomen begrijp dat vroege opsporing levens redt
onze percepties uitdagen om hulp vragen
een gezonde omgeving maken anderen ondersteuning geven
zorgen voor een betere toegankelijkheid van kankerzorg de controle nemen over mijn “kanker reis”
bouwen aan kwalitatief beter personeel liefhebben en bemind worden
onze netwerken mobiliseren om vooruitgang te boeken mezelf zijn
zorgen voor beleidswijziging weer aan het werk
meer investeren in de kankerbestrijding mijn verhaal delen
samenwerken voor meer invloed van me laten horen

Samen maken we het verschil

De slogan “We can. I can” is vertaald naar “Samen maken we het verschil”. Een goede vertaling die in de richting komt van de zin waarmee ik de blog over Wereldkankerdag 2015 eindig, namelijk: “Kankerbestrijding…..dat moet samen kunnen”. Niet alleen samen maar ook jij als individu kan het verschil maken!

Op www.wereldkankerdag.nl kun je diverse activiteiten terugvinden die vandaag worden georganiseerd.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.