afbeelding versterkt wereldstedendag

31 oktober – Wereldstedendag | Internationale Zwarte Zee Actiedag | Wereldspaardag | Wereld Magie Dag | Hervormingsdag | Nationale Bijbelzondag | Dag van de Stilte | Halloween

Wereldstedendag

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in 2013 (in resolutie 68/239) 31 oktober uitgeroepen tot Wereldstedendag. Van Wereldstedendag wordt verwacht dat zij de interesse van de internationale samenleving in verstedelijking sterk zal bevorderen. Wereldstedendag zal eveneens wereldwijd landen stimuleren om de uitdagingen die verstedelijking met zich meebrengen niet uit de weg te gaan. Het vraagt aan alle betrokkenen om bij te dragen aan een duurzame stedelijke ontwikkeling. Doel Wereldstedendag: het bewustzijn over duurzame verstedelijking te vergroten.

Thema Wereldstedendag 2021: Steden klimaatbestendigheid maken

Het thema van Wereldstedendag 2021 heet Adapting Cities for Climate Resilience. Het thema weerspiegelt het feit dat klimaatverandering een enorme impact zal hebben op stadsbewoners, waarbij honderden miljoenen van hen te maken zullen krijgen met overstromingen, stijgende zeespiegels, stormen en toenemende perioden van extreme temperaturen. Betrek ik het even op ons land dan zeg ik niks raars wanneer ik stel dat onze winters regenachtiger worden en de zomers qua neerslag grilliger. Perioden van droogte en extreme neerslag nemen naast elkaar toe. Denk maar even terug aan de overstromingen in Limburg van dit jaar. Of de droogte in 2018. Tis dichterbij dan je denkt.

25e editie Internationale Zwarte Zee Actiedag

De Internationale Zwarte Zee Actiedag herdenkt dat precies 25 jaar geleden de Zwarte Zee-landen Bulgarije, Georgië, Roemenië, de Russische Federatie, Oekraïne en Turkije het Strategisch Actieplan voor de rehabilitatie en bescherming van de Zwarte Zee ondertekende. Hoewel dit actieplan op 17 april 2009 werd herzien en ondertekend door de ministers van deze zes landen blijft 31 oktober de Internationale Zwarte Zee Actiedag. Wat is het strategisch actieplan?

  • de belofte van een betere toekomst voor de 16 miljoen mensen uit zes landen die aan de kust wonen
  • toezegging van de regionale regeringen voor serieuze actie om een echt verschil te maken voor het herstel van de zee
  • het toegewijde levenswerk van veel mensen die hun tijd en energie besteden aan de bescherming van het milieu

De Zwarte Zee

De Zwarte Zee is één van de meest opmerkelijke binnenzeeën ter wereld. Zij ligt ingeklemd tussen Europa en Klein-Azië en is vrijwel geheel afgesloten van de oceanen. De maximale diepte is 2.212 meter. Alleen gaat het niet goed met de Zwarte Zee, zij is ernstig vervuild. Sinds de jaren zestig stromen grote hoeveelheden voedingsstoffen de Zwarte Zee in. Hierdoor ontstonden radicale veranderingen in het ecosysteem van de Zwarte Zee.

Deze ongewenste veranderingen zijn de oorzaak van het uitsterven van allerlei dieren uit de Zwarte Zee, zoals: zeehonden, garnalen en een aantal oestersoorten, samen met tientallen andere planten- en diersoorten. Dit heeft gevolgen gehad voor de biodiversiteit in de wateren zelf en in de omringende wetlands en bossen maar ook voor de volksgezondheid in de regio.

Een beetje van dit, een beetje van dat. Dat geldt voor de rest.

Deel dit bericht