31 oktober – Hervormingsdag | Wereldspaardag | Wereldstedendag | Internationale Zwarte Zee Actiedag

Hervormingsdag

Had je vroeger een misstap begaan dan kon je die opbiechten en als boetedoening moest je een bepaalde religieuze taak verrichten (aflaat), en zo werden je dagelijkse zonde vergeven. Tenminste dat vond vanaf de 5de eeuw de Katholieke Kerk. Het bleef niet bij het vergeven van één zonde, na verloop van tijd kon je in één klap van al je zondes afkomen (algehele aflaat).

Maarten Luther

In de tijd dat Maarten Luther, een Duitse priester, leefde begon men in te zien dat een aflaat winstgevend kon zijn. Zo werd een systeem geboren waarin je zondes kon afkopen maar ook vast kon inslaan voor je toekomstige misstappen. Maarten Luther had zware kritiek op het aflaatsysteem, hij was er van overtuigd dat God zonden vergeeft na getoond berouw en niet na het betalen van geld.

Om zijn ongenoegen wereldkundig te maken timmerde hij op 31 oktober 1517 maar liefst 95 stellingen op de kerkdeur in Wittenberg en stuurt ze eveneens naar de aartsbisschop van Mainz. In de stellingen uit hij onder meer zijn ongenoegen over het aflaatsysteem van de Katholieke Kerk. Op Hervormingsdag wordt herdacht dat op 31 oktober 1517 de reformatie binnen de Christelijk Kerk is begonnen.

Wereldspaardag

Toen ze met Wereldspaardag op de proppen kwamen in 1924 was het idee er achter om mensen te bewegen om hun spaarcenten niet in een ouwe sok te bewaren of onder het matras maar de spaarcentjes te storten op een bank. Want dat was niet alleen beter voor u, de mens met de spaarcenten, maar ook voor de economie. Maar wat ze er niet bijvertelde, het was (en is) de bank die het meeste profiteerde!

Goed, de geschiedenis heeft al meerdere keren laten zien dat sparen via de bank nu niet altijd de beste keuze is. Maar de geschiedenis even buiten beschouwing latend, waarom zouden we nu nog moeten sparen? Voor de spaarrente hoef je het in ieder geval niet te doen, die is dit jaar onder de 1% gedoken. Die ouwe sok was zo gek nog niet. 

Wereldstedendag

Dit jaar is het thema “Inclusieve Steden, Gedeelde Ontwikkeling” (Inclusive Cities, Shared Development). Dit thema benadrukt de belangrijke rol die verstedelijking heeft. Verstedelijking biedt namelijk nieuwe mogelijkheden voor betere vormen van sociale integratie. Inclusief meer gelijkheid, toegang tot diensten, betrokkenheid en inzet die de diversiteit van steden, landen en de wereld weerspiegelt. Door te investeren in de steden, kunnen we vooruitgang in de samenleving bevorderen.

International Zwarte Zee Actiedag

De Internationale Zwarte Zee Actiedag herdenkt dat precies twintig jaar geleden de Zwarte Zee-landen Bulgarije, Georgië, Roemenië, de Russische Federatie, Oekraïne en Turkije het Strategisch Actieplan voor de rehabilitatie en bescherming van de Zwarte Zee ondertekende. Hoewel dit actieplan op 17 april 2009 werd herzien en ondertekend door de ministers van deze zes landen blijft 31 oktober de Internationale Zwarte Zee Actiedag.

De Zwarte Zee

De Zwarte Zee is één van de meest opmerkelijke binnenzeeën ter wereld. Zij ligt ingeklemd tussen Europa en Klein-Azië en is vrijwel geheel afgesloten van de oceanen. De maximale diepte is 2.212 meter. Alleen gaat het niet goed met de Zwarte Zee, zij is ernstig vervuild. Sinds de jaren zestig stromen grote hoeveelheden voedingsstoffen de Zwarte Zee in. Hierdoor ontstonden radicale veranderingen in het ecosysteem van de Zwarte Zee.

Deze ongewenste veranderingen zijn de oorzaak van het uitsterven van allerlei dieren uit de Zwarte Zee, zoals: zeehonden, garnalen en een aantal oestersoorten, samen met tientallen andere planten- en diersoorten. Dit heeft gevolgen gehad voor de biodiversiteit in de wateren zelf en in de omringende wetlands en bossen maar ook voor de volksgezondheid in de regio.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.