afbeelding versterkt Transgendervisibiliteit

31 maart – Internationale Dag van Transgendervisibiliteit | Kalknacht in Den Briel | Wereld BackupDag | Internationale Drugscontroles Dag | Wereld Darmkankerdag | Eifeltorendag

Internationale Dag van Transgendervisibiliteit

Internationale Dag van Transgendervisibiliteit is ontstaan uit een stukje ergernis en frustratie van transgender-activist Rachel Crandall uit het Amerikaanse Michigan. Zij wilde naast de “verdrietige dodenherdenkingsdag” die Transgender Day of Remembrance per slot van rekening is ook een “feestdag” voor transgenders. Een dag met de focus op de positieve elementen in het leven van transgenders. Maar ook een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor de discriminatie en de problematiek waarmee transgenders wereldwijd worden geconfronteerd. De Internationale Dag van Transgendervisibiliteit werd in 2009 opgericht door transgender-activist Rachel Crandall uit Michigan.

Presidentiële erkenning voor Dag van Transgendervisibiliteit

In 2014 werd de dag gevierd door activisten over de hele wereld. Een jaar later namen veel transgenders deel aan een online social media-campagne op websites als Facebook, Twitter, Tumblr en Instagram. Deelnemers plaatsten selfies, persoonlijke verhalen en statistieken over transgenderkwesties en andere gerelateerde inhoud om het bewustzijn te vergroten en de zichtbaarheid te vergroten.

Joe Biden, de 46e president van de Verenigde Staten, heeft 31 maart 2021 officieel uitgeroepen tot Dag van Transgendervisibiliteit, waarbij hij verklaarde: “Ik roep alle Amerikanen op om mee te doen aan de strijd voor volledige gelijkheid voor alle transgenders.” Het Witte Huis publiceerde deze proclamatie; dit maakte Biden de eerste Amerikaanse president die een formele presidentiële proclamatie uitvaardigde ter erkenning van de Internationale Dag van Transgendervisibiliteit.

Wanneer ben je een transgender?

Het woord “transgender” verwijst niet naar een probleem of een stoornis laat staan een afwijking. Het is een overkoepelende term die gebruikt wordt voor travestie, transgenderisme en transseksualiteit en alle andere vormen van gendervarianten. Transgenders kunnen zowel homoseksueel, biseksueel of heteroseksueel zijn.

Er komt een nieuwe Transgenderwet

De Transgenderwet van 1 juli 2014 wordt versoepelt. Er ligt een voorstel tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het veranderen van de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte, met memorie van toelichting. De regering wil met het wetsvoorstel de voorwaarden voor wijziging van de vermelding van het geslacht in de geboorteakte versoepelen en de huidige procedure vereenvoudigen. De belangrijkste wijzigingen die worden voorgesteld, zijn het schrappen van de vereiste deskundigenverklaring en het laten vervallen van de leeftijdsgrens van zestien jaar.

Het wetsvoorstel dekt de lading niet helemaal

Daarom heeft Tweede Kamerlid Lisa van Ginneken nog twee amendementen aan het wetsvoorstel toegevoegd. Zij wil dat de tussenkomst van de rechter wordt afgeschaft bij mensen die een X in hun paspoort willen en bij trans mensen die jonger dan 16 jaar zijn. Daar zou ouderlijke toestemming moeten volstaan.

In België

De wet van 10 mei 2007 is met de wet van 25 juni 2017 komen te vervallen. Wat houdt dit concreet in? Door de nieuwe wet worden alle medische eisen voor geslachtsregistratie geschrapt. Het enig wat telt is jouw overtuiging. Een verklaring op eer volstaat. Ook minderjarigen kunnen dankzij deze nieuwe wet beslissen hoe zij door het leven willen gaan. Vanaf 12 jaar kan de voornaam worden aangepast en vanaf 16 jaar kan ook de geslachtsregistratie worden gewijzigd zonder dat er zware eisen worden gesteld.

Welke dagen staan nog meer op de kalender op 31 maart geschreven?

Deel dit bericht