29 maart – Week van de Psychiatrie 2016

Week van de Psychiatrie

Vandaag begint de 42e Week van de Psychiatrie (t/m 2 april) met als thema “Naar Zelfregie” met als ondertitel “Iedereen is van de wereld, de wereld is van iedereen”. De Week start traditioneel met de Breingeindag; een bijeenkomst met inleiders, interactieve plenaire uitwisseling, workshops, films, et cetera.

De ondertitel van het thema stelt aan de orde of de wereld écht van iedereen is want laten we eerlijk zijn eerst stopten we “verwarde mensen” in een tehuis (gesticht) en nu vanwege alle veranderingen en bezuinigingen in de zorg leven veel “verwarde mensen” in eenzaamheid en stilte en/of worden geweerd uit een buurt of wijk. Uiteindelijke doel moet zijn dat de cliënt zélf de regie heeft over zijn leven met daarbij inbegrepen zorg en herstelondersteuning op maat.

Voorbeelden van psychiatrische aandoeningen:

  • ADHD
  • Borderlinie-persoonlijkheidsstoornis
  • Dementie
  • Eetstoornis
  • Grootheidswaan
  • Kleptomanie
  • Pathologisch liegen
  • Syndroom van Gilles de la Tourette
  • Verzamelzucht

Doe eens even normaal

Dat wordt nog al snel geroepen als je een afwijkend gedrag vertoond, maar wat is normaal eigenlijk? Als je het woordenboek openslaat bij “normaal” staat er: zoals het vaakst voorkomt, zoals de meeste mensen doen, gemiddeld, alledaags, gangbaar. Maar goed wat ik “normaal” vind kan in jou ogen”abnormaal” zijn. Het begrip “normaal” is subjectief, want wie bepaalt wat normaal is. Jij of ik? Het komt er op neer dat ieder mens zijn eigen invulling heeft wat dat betreft en dat moeten we ook accepteren.

Activiteiten

“De Landelijke Werkgroep is op dit moment bezig met een broodnodige verdergaande hervorming van de Week van de Psychiatrie, die pas in 2017 haar beslag zal krijgen. Dit betekent voor dit jaar dat de Werkgroep geen landelijk thema vaststelt en ook geen Breingeinfestival organiseert. Wel worden alle ggz-cliëntenorganisaties opgeroepen om de Week van de Psychiatrie 2016 als kader te gebruiken om actuele kwesties aan de kaak te stellen”. Dat staat te lezen op Landelijk Platform GGz.

Mensen met een psychiatrische aandoening hebben ook talenten en mogelijkheden, laten we die benutten!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.