afbeelding versterkt wereld dag hondsdolheid

28 september – Werelddag tegen de Hondsdolheid | Internationale Dag voor Universele Toegang tot Informatie | Dag van de Apothekersassistent | Nationale Koffiedag | Dag van de Thuiszorg | Internationale Veilige Abortusdag | International Right To Know Day | DigiDinsdag

15e editie Werelddag tegen de Hondsdolheid

Jaarlijks wordt door Global Alliance for Rabies Control (GARC) op de sterfdag van Louis Pasteur, de uitvinder van het rabiës-vaccin, de World Rabies Day georganiseerd en gecoördineerd. Het thema van Werelddag tegen de Hondsdolheid dit jaar is: “Rabies: Facts, not Fear”. Waarom dit thema? De wereldwijde COVID-19-pandemie heeft veel twijfels en misvattingen doen rijzen over ziekten, hun verspreiding en over vaccinatie in het algemeen. Hierdoor is er in veel landen enige aarzeling geweest over de uitrol van de COVID-19-vaccins en zijn veel mensen bang om zich te laten vaccineren.

Weet jij wat een zoönotische ziekte is?

Dat je niet meteen weet wat zoönose zijn neem ik je niet kwalijk. Heb het zelf ook even moeten opzoeken. Wat is het? Een zoönose is een infectieziekte, zoals hondsdolheid, die van dier op mens kan overgaan. Deze infecties worden via voedsel of water of lucht, en via direct contact met besmette dieren of besmet dierlijk materiaal zoals mest overgedragen. Ook kunnen verwekkers van zoönose via teken en muggen worden overgebracht. Dat maar weinig mensen weten wat zoönose zijn is dat het blijkbaar een lastig onderwerp is voor de meeste media. Daarom vind ik het belangrijk om hier wel aandacht aan te schenken.

Vijf feiten over Hondsdolheid

Voor hondsdolheid is dit niets nieuws, aangezien angsten, misvattingen en verkeerde informatie over de ziekte en de preventie ervan honderden jaren teruggaan. Om die reden is het thema van dit jaar gericht op het delen van feiten over hondsdolheid en niet op het verspreiden van angst voor de ziekte door te vertrouwen op verkeerde informatie en mythen.

  • hondsdolheid kan dodelijk zijn, maar is in de incubatietijd goed te behandelen
  • de belangrijkste bron van besmetting zijn hondenbeten
  • het doden van honden om hondsdolheid te bestrijden, is niet effectief
  • vaccinatieprogramma’s zijn wél effectief
  • besmetting van mens-op-mens komt niet voor

19e editie International Right To Know Day

Het besluit om 28 september te vieren en te promoten als de Internationale Dag van het Recht om te Weten, werd genomen op de laatste dag van een conferentie over geschillen over vrijheid van informatie die 26-28 september 2002 in Sofia, Bulgarije, werd gehouden. De eerste viering was in 2003. Waar gaat de dag over? Deze dag gaat over het belang van het individuele recht op toegang tot (overheids)informatie.

In 2015 riep UNESCO 28 september uit tot “Internationale Dag voor Universele Toegang tot Informatie”. De Algemene Vergadering van de VN nam Resolutie L.1 in 2019 aan, waarbij 28 september werd uitgeroepen tot Internationale Dag voor Universele Toegang tot Informatie. In Nederland wordt dat recht geregeld in de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Deze wet dient om burgers in staat te stellen overheidsinformatie op te vragen. In de praktijk maken vooral journalisten en vertegenwoordigers van belangenverenigingen daar gebruik van.

Op 28 september staan nóg 6 (inter-) nationale dagen op de kalender

Deel dit bericht