afbeelding versterkt week tegen pesten

27 september – Week tegen Pesten | Wereldtoerismedag |Verjaardag Google | Dag van de Wilsverklaring | Feestdag van de Federatie Wallonië-Brussel (BE) | Voor de Jeugd Dag | Groene Voetstappen Week | Week van de verpleegkundigen (BE) | Bewuste Visweek | Valpreventieweek

Week tegen Pesten

Deze week organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten! *Dat het belangrijk is om aandacht te besteden aan het voorkomen van pesten, bevestigen cijfers die De Kindertelefoon vandaag publiceerde. Vanaf het moment dat de scholen weer opengingen na de tweede lockdown is het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten met bijna 50% gestegen. “Deze cijfers zijn ongekend”, aldus Roline de Wilde, directeur van De Kindertelefoon. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat buitensluiten in de top 5 van meest genoemde uitingen van pesten staat. Nu leerlingen elkaar dit schooljaar weer fysiek treffen, is het belang daarom des te groter om meteen een veilige klas te creëren. In deze eerste weken bouw je immers met elkaar het fundament voor een fijne groepssfeer. De Week Tegen Pesten helpt daarbij.

*(bron: weektegenpesten.com)

Wanneer plagen pesten wordt

Veel leerlingen op de basisschool geven aan dat hij of zij in meer of mindere mate slachtoffer van pesten zijn. Op het moment dat je qua gedrag, kleding, sociale vaardigheid, ras, seksuele geaardheid, godsdienst of afkomst afwijkt wordt dat aangegrepen om je daarmee te gaan pesten. Bekende vormen van structureel pestgedrag zijn:

 • buitensluiten
 • doodzwijgen
 • roddelen of publiekelijke voor schut zetten
 • fysieke intimidatie, mishandeling, happy slapping
 • verbale intimidatie
 • afpersing
 • beschadiging, vernieling, diefstal of kwijtmaken van eigendommen
 • voortdurend kritiek op het slachtoffer uitoefenen
 • cyberpesten
 • bespotten
 • treiteren

Pesten drijft het slachtoffer tot wanhoop, hij/zij verliest zijn/haar zelfvertrouwen, eigenwaarde, wordt angstig en krijgt daardoor een negatief zelfbeeld. Het kan zulke erge vormen aannemen dat het slachtoffer van pesterijen géén andere uitweg ziet dan zelfmoord te plegen. Wil jij de dood van een mede-leerling op je geweten hebben? Nee? Stop met Pesten, Hier en Nu!

Wereldtoerismedag

De COVID-19-pandemie heeft een enorme sociale en economische impact gehad (heeft). Dat geldt voor alle landen, wereldwijd. De kansarme en meest kwetsbaren zijn overal het hardst getroffen. De herstart van het toerisme zal het herstel en de groei een boost geven. Het is van essentieel belang dat de voordelen die dit met zich meebrengt op grote schaal en eerlijk worden genoten. UNWTO heeft daarom voor Wereldtoerismedag 2021het volgende thema bedacht: Toerisme voor inclusieve groei. Gastheer voor Wereldtoerismedag 2021 is de Ivoorkust in West-Afrika.

Er valt vandaag genoeg te vieren maar ook stil te staan bij

Vandaag starten er nog meer “weken van”

Deel dit bericht