26 september – Europese Dag van de Talen | Dag voor het Onbekende Kind | Dag voor de Totale Afschaffing van Kernwapens | Anticonceptiedag | Schoolmelkdag

Europese Dag van de Talen

De Europese Dag van de Talen (EDT) is een initiatief van de Europese Commissie en de Raad van Europa. Sinds 2001 (het Europees Jaar van de talen) wordt Dag van de Talen door allerlei culturele en taalinstellingen, verenigingen, universiteiten en scholen gevierd.

Wel handig als je meer talen spreekt dan alleen je moedertaal, zeker als je weet dat in Europa alleen al ongeveer 24 officiële EU-talen zijn. Verder is het een gegeven dat meertaligheid en tweetaligheid je aantrekkelijker maakt voor het bedrijfsleven, ergo: eerder een goed betaalde baan. Het verhoogt ook de kans om eventueel in het buitenland te gaan studeren of uitgenodigd worden voor een internationale uitwisseling programma.

EU Speaks

EU Speaks ondersteunt scholen in het basis- en voortgezet onderwijs bij hun taalactiviteiten, de eigen inbreng van scholen wordt zeer op prijs gesteld. Binnen of buiten, op school of op het plein, taalactiviteiten zijn divers en kunnen in principe overal worden gehouden. Op de website van EU Speaks vind je ideeën voor activiteiten.

Internationale Dag voor het Onbekende Kind

Na het Monument voor het Onbekende Kind en de oprichting van Stichting Roos op 1 juli 1999, beide initiatieven van Herman van Veen trouwens, werd in 2002 het plan ontwikkeld om een internationaal monument voor het onbekende kind op te richten. Op 26 september 2004 werd het “groeiende” Internationaal Monument voor het Onbekende Kind officieel onthuld door prinses Irene. Met dit monument wordt wereldwijd aandacht gevraagd voor het “onbekende kind” dat in grote problemen heeft moeten opgroeien en te vroeg is overleden.

Vanaf 1 januari 2006 voert de stichting de internationale naam Roses for Children en in 2014 sluit men zich aan bij Wereldlichtjesdag. Nu wordt elke tweede zondag in december tijdens Wereldlichtjesdag bij het monument vanaf 18.45 kaarsjes aangestoken en de namen genoemd van overleden kinderen, uiteindelijk zullen om 19.00 alle kaarsjes branden

Dag voor de Totale Afschaffing van Kernwapens

Wereldwijde nucleaire ontwapening was het onderwerp van de eerste resolutie van de Algemene Vergadering en is daarmee één van de oudste doelen van de Verenigde Naties. Nucleaire ontwapening is nog immer de belangrijkste en meest urgente doelstelling van de Verenigde Naties op dit gebied gebleven, gesteund door elke secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Toch zijn er anno 2018 wereldwijd nog steeds circa 14.500 kernwapens over en is er niet één nucleaire kernkop vernietigd op grond van een verdrag, bilateraal of multilateraal, en zijn er geen nucleaire ontwapeningsonderhandelingen gaande. Zal de wereld ooit kernwapen vrij zijn?

Wereld Anticonceptiedag

Ook al daalt het aantal ongewenste zwangerschappen de missie van Wereld Anticonceptiedag om jongeren beter te onderwijzen over de gezondheidsrisico’s (soa’s) van onveilig vrijen, over anticonceptiemiddelen en hoe ze te gebruiken zijn nog steeds niet overbodig. Het aantal vrouwen dat in 2016 ongewenst zwanger werd ligt ruim boven de 30.000. Het aantal mensen met een soa (seksueel overdraagbare aandoening) ligt boven de 27.000. Best een goed idee zo’n voorlichtingscampagne als Anticonceptiedag!

Wereld Schoolmelkdag

Wereld Schoolmelkdag is een initiatief van de Wereldvoedselorganisatie (FAO). Een dag om wereldwijd stil te staan bij schoolmelkprogramma’s en hoe deze programma’s bijdragen aan de voeding van kinderen. De Europese Unie vindt een schoolmelkprogramma belangrijk en geeftdaarom via de schoolmelkregeling enkele miljoenen euro aan subsidie aan scholen. De EU biedt hiermee kinderen een gezond alternatief want met één pakje schoolmelk per dag krijgt het kind al bijna de helft van de aanbevolen hoeveelheid zuivel binnen. Ik zeg: hoppa, iedereen aan de schoolmelk!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.