27 september – Dag van de Financial | Dag van de Openbare Ruimte | Dag van de Integriteit | Dag van de Triagist | Dag van de Thuiszorg | Week tegen Eenzaamheid | Rotterdam Pride | Wereld Toerismedag | Wereld Scheepvaartdag

Dag van de Financial

Het merendeel van “de dag van” van vandaag zijn bedoeld voor een specifieke beroepsgroep. Neem de door NBA georganiseerde Dag van de Financial, deze is speciaal bedoeld voor accountants in business en andere belangstellenden. De Dag van de Openbare Ruimte is een vakbeurs voor ontwerp, inrichting, onderhoud en beheer van openbare ruimten. Dag van de Integriteit is toegankelijk voor iedereen die werkt aan de integriteit van de publieke sector.

Dag van de Triagist

Wat is een triagist en waar kun je die vinden? Laten we beginnen met een stukje geschiedenis. In 1792  werd de Franse chirurg Baron Dominique Jean Larrey legerarts in het van Napoleon. Tijdens zijn diensttijd kwam hij met 2 revolutionaire ideeën op de proppen:  de Ambulance Volante of “‘vliegende ambulances” om slachtoffers van het slagveld te evacueren en hij was degene die als eerst met “triage” begon. Hij vond dat degenen met de zwaarste verwondingen als eerste medische aandacht moesten krijgen. En dat was bijzonder omdat voorheen gewonden op rang werden behandeld en niet op urgentie.

Een triagist werkt op de huisartsenpost (HAP) of spoedeisende hulp. Hij/zij beoordeelt de zorgvraag van de patiënt op urgentie en indiceert een vervolgtraject (consult, zelfzorgadvies, bezoek huisarts). Er zijn twee soorten triage, de telefonische en de fysieke. Bij fysieke triage wordt een patiënt aan de balie geholpen. Bij telefonische, je raadt het al, aan de telefoon. Voordat je de opleiding tot triagist kunt doen heb je al jaren werkervaring als doktersassistent of verpleegkundige nodig.

Triagist is een behoorlijk pittige baan met veel verantwoording dus is het niet vreemd dat de Dag van de Triagist in het leven is geroepen om deze beroepsgroep in het zonnetje te zetten en de waardering te geven die ze verdienen.

9e editie Week tegen Eenzaamheid

Vandaag start de Week van de Eenzaamheid en niemand minder dan Hare Majesteit Koningin Máxima opent de week tijdens het Nationaal Eenzaamheid Congres in de Grolsch Veste in Enschede. De Week tegen Eenzaamheid wil eenzaamheid meer bespreekbaar maken en op de maatschappelijke en politieke agenda zetten. Voor jong en oud worden van 27 september tot en met 6 oktober honderden activiteiten georganiseerd. Doorbreek de eenzaamheid, kom er bij!

Je hoeft niet perse oud te zijn om je eenzaam te voelen, eenzaamheid komt in alle leeftijdsgroepen voor. Eenzaamheid kan zowel op sociaal als op emotioneel vlak voorkomen. Bij sociale eenzaamheid heeft iemand behoefte aan meer sociale contacten, terwijl bij emotionele eenzaamheid een emotioneel hechte band wordt gemist. De laatste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) laten zien dat de alleenstaande ouder het meeste sociaal én emotioneel sterk eenzaam is.

Wie krijgt geen extra aandacht maar wel een vermelding?

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.