26 juni – Permanent Beta dag | Internationale Antidrugsdag | Internationale Dag ter Ondersteuning van Slachtoffers van Marteling | Dag van Handvest van de Verenigde Naties

10e Permanent Beta dag

Permanent Beta dag is een dag waarop mensen kennis delen en inspiratie opdoen op het gebied van wetenschap, techniek en cultuur. Meer dan 50 aantoongevende sprekers delen hun kennis en kunnen je wellicht inspireren op Permanent dag. Een playground waar gespeeld kan worden met allerlei gadgets, kunst en DIY tech ontbreekt natuurlijk niet. Voor meer informatie, klik hier.

Internationale Antidrugsdag

De Antidrugsdag, voluit de Internationale Dag tegen drugsmisbruik en illegale handel, is een dag waarop stil wordt gestaan bij de vele negatieve gevolgen van drugsgebruik en de strijd tegen illegale drugshandel. De dag werd door de Verenigde Naties (VN) vastgesteld op 26 juni en wordt International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking genoemd.

Int. Dag ter Ondersteuning van Slachtoffers van Marteling

Marteling is weliswaar in de internationale wetgeving verboden, toch worden mensen in alle regio’s van de wereld geregeld gemarteld. Uit naam van bescherming van de nationale veiligheid worden terrorisme en (burger)oorlogen steeds vaker gebruikt om vrijheden in te perken en om mensen te onderwerpen aan allerlei vormen van wrede, vernederende praktijken, martelingen en onmenselijke behandelingen.

Het is niet alleen maar een ver van mijn bed show. Ontwikkelingen in Rusland, Polen en Hongarije tonen aan hoe kwetsbaar democratische rechtsstaten zijn. Maar moeten wij, de rest van de wereld dit toleren? Kunnen, mogen of willen we niet ingrijpen om folteringen en martelingen internationaal tegen te gaan en sancties opleggen?

King’s College in Londen

Dit jaar is door OHCHR samen met de International Bar Association op International Day in Support of Victims of Torture een panelbespreking op King’s College in Londen georganiseerd. Diverse hoogwaardigheidsbekleders zullen met elkaar in discussie gaan over onder andere welke rol de advocatuur kan hebben om herhaling van martelingen te voorkomen.

Ben je geïnteresseerd in deze panelbespreking dan kun je (aanmelden!) deze rechtstreeks volgen. Aanvangstijd 13.00 Nederlandse tijd.

Dag van Handvest van de Verenigde Naties

Op 26 juni 1945 werd het Handvest van de Verenigde Naties in San Francisco aanvaard en ondertekend door 50 van de 51 oorspronkelijke lidstaten van de VN. Wel een momentje om even bij stil te staan maar uiteindelijk vieren we op 24 oktober de Internationale Dag van de Verenigde Naties.

Wat is het Handvest van de Verenigde Naties?

Het Handvest van de Verenigde Naties legt de grondslag (synoniem: het fundament, basisprincipes) van de Organisatie. Het bepaalt de rechten en plichten van lidstaten en stelt de organen en procedures van de Verenigde Naties vast. Als internationaal verdrag codificeert het Handvast op internationaal niveau de voornaamste beginselen inzake internationale betrekkingen: van de soevereine gelijkwaardigheid van staten tot het verbod op het gebruik van geweld in internationale relaties, en tot de elementaire mensenrechten van alle vrouwen en mannen.”

(bron: Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties)

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.