26 juni – Internationale Antidrugsdag | Internationale dag voor Steun aan de Slachtoffers van Foltering | Dag van Handvest van de Verenigde Naties

Internationale Antidrugsdag

De Antidrugsdag, voluit de Internationale Dag tegen Drugsmisbruik en Illegale Handel, is een dag waarop stil wordt gestaan bij de vele negatieve gevolgen van drugsgebruik en de strijd tegen illegale drugshandel. De dag werd door de Verenigde Naties (VN) vastgesteld op 26 juni en wordt International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking genoemd.

Luister eens….

Net zo als vorig jaar heet het thema voor 2018: “Listen First – Listening to children and youth is the first step to help them grow healthy and safe.” Het is een UNODC initiatief voor meer steun voor de wetenschappelijke aanpak van preventie van drugsgebruik. Dat maakt het dus tot een goede investering in het welzijn van kinderen, jongeren, hun families en hun community.

Internationale dag voor Steun aan de Slachtoffers van Foltering

Foltering is weliswaar in de internationale wetgeving verboden, toch worden mensen in alle regio’s van de wereld geregeld gemarteld. Uit naam van bescherming van de nationale veiligheid worden terrorisme en (burger)oorlogen steeds vaker gebruikt om vrijheden in te perken en om mensen te onderwerpen aan allerlei vormen van wrede, vernederende praktijken, martelingen en onmenselijke behandelingen.

Het is niet alleen maar een ver van mijn bed show. Ontwikkelingen in Rusland, Polen en Hongarije tonen aan hoe kwetsbaar democratische rechtsstaten zijn. Maar moeten wij, de rest van de wereld dit doleren? Kunnen, mogen of willen we niet ingrijpen om folteringen en martelingen internationaal tegen te gaan of sancties af te kondigen tegen de landen die zich hier aan schuldig maken? De Internationale dag voor Steun aan de Slachtoffers van Foltering is de ideale dag om daar eens over na te denken.

Dag van Handvest van de Verenigde Naties

Op 26 juni 1945 werd het Handvest van de Verenigde Naties in San Francisco aanvaard en ondertekend door 50 van de 51 oorspronkelijke lidstaten van de VN. Wel een momentje om even bij stil te staan maar de Internationale Dag van de Verenigde Naties vieren we op 24 oktober

Wat is het Handvest van de Verenigde Naties?

Het Handvest van de Verenigde Naties legt de grondslag (synoniem: het fundament, basisprincipes) van de Organisatie. Het bepaalt de rechten en plichten van lidstaten en stelt de organen en procedures van de Verenigde Naties vast. Als internationaal verdrag codificeert het Handvest op internationaal niveau de voornaamste beginselen inzake internationale betrekkingen: van de soevereine gelijkwaardigheid van staten tot het verbod op het gebruik van geweld in internationale relaties, en tot de elementaire mensenrechten van alle vrouwen en mannen.

(bron: Regionaal Informatiecentrum van de Verenigde Naties)

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.