26 januari – Dag van de Taal, Kunsten en Cultuur | Wereld Douanedag | Australia Day | Wereld Milieu Educatie Dag

Dag van de Taal, Kunsten en Cultuur

In en rond het Academiegebouw in Groningen zal voor de zeventiende keer de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur plaats worden georganiseerd. De Dag van Taal, Kunsten en Cultuur is een studiedag voor leraren in het voortgezet onderwijs moderne en klassieke talen, Nederlands en CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming). De focus is gericht op toepassingen in het voortgezet onderwijs maar de Dag van Taal, Kunsten en Cultuur is bovenal de plaats waar oud-collega’s en studiegenoten elkaar tegenkomen.

Wereld Douanedag

Op 26 januari 1952 was de eerste zitting van Douanesamenwerkingsraad en dat wordt vandaag gevierd. In 1994 is de naam veranderd naar de Werelddouaneorganisatie (WDO) of World Customs Organization (WCO). Elk jaar kiest het secretariaat een thema en slogan dat relevant is voor alle douaneambtenaren. De slogan voor 2018 is “Een veilige bedrijfsomgeving voor economische ontwikkeling”.

Een “veilige bedrijfsomgeving” stimuleert het MKB en micro-onderneming om te innoveren, hun activiteiten uit te breiden en zich te richten op de internationale handel. Hierdoor krijgt de economie en banenmarkt weer nieuwe impulsen en zal uiteindelijk de levensstandaard omhoog gaan.

Welke kerntaken heeft de douane?

De Nederlandse douane heeft zowel fiscale als niet fiscale taken. Bij fiscale taken moet je denken aan bijvoorbeeld het heffen van invoerrechten, accijnzen en innen van belastingen. Voorbeelden van niet-fiscale taken zijn: het controleren op in-, uit- en doorvoer van goederen zoals wapens, afvalstoffen, milieugevaarlijke stoffen, bedreigde uitheemse dier- en plantensoorten, medicijnen en cultuurgoederen. Uiteindelijk kun je het samen in drie kerntaken:

  • goederen stoppen aan de grens; wapens, munitie, drugs, ziektes, nagemaakte merkartikelen et cetera

  • de juiste toepassing van wet- en regelgeving bewaken

  • belastingen heffen en innen; zoals invoerbelastingen, accijns, verbruiksbelastingen

Australia Day

Op Australia Day herdenken de “Aussies” dat kapitein Phillip de eerste man was die de Britse vlag hees in Sydney en dat de eerste Europeanen naar Australië kwamen. We laten maar even in het midden wat de oorspronkelijke bewoners, de Aboriginals, daar van dachten toen ze beseften dat kraaltjes en spiegeltjes toch niet zo’n goede ruil waren als dat ze dachten. Qua beleving kun je Australia Day vergelijken met Koningsdag hier.

Wereld Milieu Educatie Dag

Waarom het ieder jaar precies op 26 januari World Environmental Education Day is, geen flauw idee. Op de website van IDEA (International Dialogue for Environmental Action) wordt wel verwezen naar de Verklaring van de Conferentie van de Verenigde Naties inzake het Leefmilieu, maar die is aangenomen op 16 juni 1972. In die Verklaring werd aangegeven dat het belangrijk is om vastgestelde criteria en gemeenschappelijke basisprincipes voorhanden te hebben inzake het behoud en verbetering van het milieu. Dit allemaal als inspiratiebron voor “de mens”.

Milieu educatie

Het uiteindelijke doel van deze dag, maar überhaupt van milieu educatie is, om een ieder duidelijk te maken dat het bestrijden van milieuproblemen een dynamisch proces is op zowel mondiaal als lokaal niveau. Door onderricht wordt men zich meer bewust van het feit dat alle activiteiten die wij ontplooien invloed heeft op onze leefomgeving, direct of indirect.

De kwaliteit van ons leven hangt af van onze wil om duurzame activiteiten te ontwikkelen

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.