afbeelding versterkt dag van de nationale parken

24 mei – Europese Dag van het Nationaal Park | Wereldgebedsdag voor de Kerk in China | Internationale Tiaradag | Pansexual and Panromantic Awareness and Visibility Day | Internationale Vrouwendag voor Vrede en Ontwapening | Universele Designdag | Wereld Schizofrenie Dag | Psychose Bewustzijnsdag | Nationale Dag Aandacht voor Sterven

Europese Dag van het Nationaal Park

In navolging van de VS werd in 1909 Zweden het eerste Europese land dat een nationale park kreeg. Op 24 mei 1909 nam namelijk het Zweedse parlement een wet aan die het mogelijk maakte om bepaalde natuurgebieden om te dopen tot nationale park. Dat maakt natuurlijk 24 mei tot een gedenkwaardige datum. Men begon in datzelfde jaar met het openstellen van negen nationale parken. Tussen 1918 en 1962 kwamen er zeven nationale parken bij, gevolgd door nog dertien tussen 1982 en 2009. Nu telt Zweden 30 nationale parken. Die aanname van die wet is de reden dat sinds 1999 op 24 mei de Europese Dag van het Nationaal Park op gevierd wordt.

Hoeveel landen in Europa hebben een nationaal park?

Heden ten dage telt Europa ruim 400 Nationale Parken, welke grotendeels worden beheerd door EUROPARC Federation. Het doel van de door EUROPARC geïnitieerde Europese Dag van de Parken is om mensen dichter bij de natuur te brengen en bewust te maken van de natuurlijke schoonheid. Verder heeft deze dag als doel dat mensen zich bewust worden van het belang van de beschermde gebieden.

Nederland kent 20 nationale parken, waarvan twee parken op particulier initiatief en achttien parken door de rijksoverheid zijn ingesteld. Het oudste park is Nationaal Park Veluwezoom (1930) en het jongste park is Nationaal Park De Alde Feanen (2006). Meer informatie over de Nationale Parken staat op de websites van de nationale parken en op de website van het Samenwerkingsverband Nationale Parken.

Het grootste netwerk van Europese beschermde gebieden

EUROPARC wordt wereldwijd erkend als een professioneel netwerk dat duizenden beschermde gebieden in 35 landen onder haar hoede heeft. Zij zijn groot voorstander van internationale samenwerking in alle aspecten van het beheer van beschermde gebieden om zo gedeeld natuurlijk erfgoed te verbeteren en te behouden. En hanteren het principe: wat jij niet weet, weet misschien iemand in het netwerk wel.

Rethink, Restore, Reconnect

Wat zouden we zijn zonder de natuur? Het maakt deel uit van ons wezen. We zijn ervan afhankelijk voor onze mentale en fysieke gezondheid, onze voedselproductie, de lucht die we inademen. Toch is onze relatie met de natuur uit balans. Daardoor verliezen we niet alleen natuurgebieden, maar ook een gevoel van verbondenheid. Daarom is het tijd dat we heroverwegen, herstellen en ons opnieuw verbinden met de natuur! Beschermde Gebieden zijn ideale plekken voor het herstellen van de natuur EN onze verbinding ermee.

In een steeds meer verstedelijkt Europa kunnen we juist op deze plaatsen aarden en voelen dat we ook deel uitmaken van de natuur! Daarom moeten we het beschermen, nu en in de toekomst. Onze beschermde gebieden zijn elke dag hard aan het werk om ons te voorzien van prachtige plekken om ons opnieuw te verbinden met de natuur. Dus lieve mensen, laten we zuinig zijn op onze natuur. Zet de verwarming een graadje lager, douche niet langer dan 5 minuten, gooi je afval niet naast maar in de prullenbak, word lid van een Troep Troopers groep. Of begin er één!

Een bont gezelschap staat op de kalender te pronken:

Deel dit bericht