afbeelding versterkt obstetrische fistel

23 mei – Internationale Dag om Obstetrische Fistels Te Beëindigen | Europese Dag tegen Straffeloosheid | Wereld Schildpaddendag® | Week van de Trage Schildklieren | Move Week | Katholieke Onderwijsweek | Internationale Kunsteducatieweek

Internationale Dag om Obstetrische Fistels Te Beëindigen

Vandaag op Internationale Dag om Obstetrische Fistels Te Beëindigen (International Day to End Obstetric Fistula) roept de VN de internationale gemeenschap op zich extra in te zetten om de kennis rond obstetrische fistels te vergroten en acties te organiseren om mensen te onderwijzen op het voorkomen van een obstetrisch fistel (of kortweg “OF”). Honderdduizenden vrouwen en meisjes in sub-Sahara Afrika, Azië, de Arabische regio en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied leven met deze verwonding. Het wrange is, het is te voorkomen mits men zich houdt aan onderstaande:

  • niet te jong de eerste zwangerschap
  • stoppen met schadelijke traditionele praktijken
  • tijdig toegang tot verloskundige zorg

Wat is dat, een obstetrische fistel?

Ik weet niet hoe met jullie staat maar ik had geen flauw idee wat obstetrische fistels (OF) zijn. De korte uitleg gaat als volgt. Bij een moeilijke geboorte beukt het hoofdje van de baby (dat te groot is of verkeerd ligt) zo hard op het bekken dat het weefsel tussen de vagina en de blaas, soms ook de darmen, afsterft. Met als gevolg een open verbinding tussen vagina, blaas en soms ook de endeldarm. Het laat vrouwen met incontinentieproblemen achter en leidt vaak tot chronische medische problemen, depressie, sociaal isolement en toenemende armoede

Vrouwenrechten zijn mensenrechten! Beëindig de fistel nu!

Maar liefst twee miljoen vrouwen hebben een verloskundige fistel en er komen jaarlijks 100.000 bij. Slechts 1 op de 50 krijgt ooit een behandeling. Dit probleem is te voorkomen met de juiste medische hulp en het ontbreken daarvan is een ernstige vorm van ongelijkheid en een schending van de mensenrechten.

Het beëindigen van een verloskundige fistel is een grote stap op weg naar het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG’s). Het realiseren van de belofte van de Beijing Declaration and Platform for Action en het Programme of Action of the International Conference on Population and Development behoren daar ook toe. Deze plannen zijn gericht op het strijden voor vrouwenrechten, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid.

Geen obstetrische fistels meer in 2030

Een obstetrische fistel is te voorkomen door niet te jong de eerste zwangerschap te krijgen, stoppen met schadelijke traditionele praktijken en tijdig toegang hebben tot verloskundige zorg. Helaas gooit de COVID-19 pandemie roet in het eten. Door de overbelaste gezondheidsstelsels lopen meer vrouwen en meisjes risico op verloskundige fistels doordat men zich niet aan de preventiemaatregelen kan houden. Bovendien zijn fistelreparaties op grote schaal opgeschort omdat ze als niet-levensbedreigend worden beschouwd. En ziekenhuizen richten zich nu alleen op de zorg voor COVID-19 patiënten.

Preventiemaatregelen lopen gevaar

De verwachting is dat in 2030 13 miljoen meer kindhuwelijken kunnen plaatsvinden dan normaal. Het is waarschijnlijker dat gezinnen hun dochters eerder uithuwelijken om, even oneerbiedig gezegd, er van af te zijn. Om al deze redenen kan er een toename van het aantal gevallen optreden en zullen in het post-COVID-19 tijdperk nieuwe strategieën nodig zijn om de verwachte achterstand aan te pakken. Er wordt een doemscenario geschetst waarin de preventiemaatregelen inzake een verloskundige fistel gevaar lopen. Het is nu nog belangrijker dan ooit om bij de internationale gemeenschap op aan te dringen om International Day to End Obstetric Fistula te gebruiken om het bewustzijn te vergroten en aan te dringen op postoperatieve follow-up en het volgen van fistelpatiënten.

Blijven nog 2 dagen en 4 weken over die onze aandacht verdienen.

Deel dit bericht