24 juni – Sint Jansfeest | Feeëndag | Wereld Jonge Artsen Dag

Sint Jansfeest

Vandaag wordt de geboorte van de Heilige Johannes de Doper gevierd. Hij wordt gezien als voorloper van Christus en wordt beschouwd als één van de grootste heiligen van de Kerk. Deze viering wordt een “hoogfeest” genoemd. Hoogfeesten zijn de belangrijkste kerkelijke dagen in de Katholieke Kerk en zijn vaak “verplichte feestdagen”. Dat houdt in dat alle katholieken verplicht zijn om op deze dagen een volledige Mis bij te wonen. Dit jaar zijn er nog 10 hoogfeesten, enkele voorbeelden zijn:

  • Maria-Tenhemelopneming (15 augustus)
  • Allerheiligen (1 november)
  • Maria Onbevlekt Ontvangen (8 december)
  • Hoogfeest van de geboorte van de Heer (25 december)

Patroonheilige

Johannes de Doper is de patroonheilige van het eiland Malta; in Frankrijk van Bourgondië, de Provence en van de stad Amiens (hier vind je de grootste gotische kathedraal van Europa.) en in Italië van Florence. Daarnaast is hij beschermheilige van de vasters; van architecten, metselaars, timmerlieden, kuipers en tonnenmakers, van schoorsteenvegers; van leerlooiers, laarzen- en zadelmakers; van wevers, stoffenververs en kleermakers en van de bont- en pelswerkers; van herders; smeden en hoefsmeden; muzikanten en zangers, herbergiers en restaurateurs, bioscoophouders en exploitanten; wijnbouwers. (Bron: Wikipedia)

Één van de weerspreuken die verwijst naar de Heilige Johannes de Doper is: “Als het regent op Sint Jan, dan regent het veertig dagen aaneen”. Denk dat we redelijk safe zitten met een hittegolf deze week. 😉

Feeëndag

In alle oude legendes worden feeën beschreven als intelligent, ondeugend en magisch. Ze kunnen vliegen, spreken spreuken uit en leven in “Tír na nóg”, het land van de eeuwige jeugd. Sommigen beweren dat mensen elfjes niet kunnen zien vanwege de scheiding tussen de twee werelden, maar met een beetje goede wil kun je feeën spotten tijdens de schemering of tijdens het vruchtbaarheidsfeest Beltane, Midzomerfeest of Halloween. Het enige wat je nodig het is een beetje fantasie en wat feeën poeder natuurlijk.

Wereld Jonge Artsen Dag

Wereld Jonge Artsen Dag is een dag waarop jonge artsen en andere belanghebbende in de gezondheidszorg meer bewustzijn proberen te creëren aan de hand van wisselende thema’s. Wat het thema van deze editie van World Young Doctors Day is, geen idee. Op de website van WYDO wordt géén gewag gemaakt van een zevende World Young Doctors Day.

Gelukkig hebben we Twitter want daar staat vanmorgen wel op te lezen wat het thema van deze 7e editie is, namelijk: Climate Change & Health.

Deel dit bericht