afbeelding ondersteunt handschrift erfgoed

23 november – Handschrift: uniek cultureel erfgoed! | Nationale Administrateursdag | TARDIS dag | Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter | Landelijke Week van Reflectie | Week van de Digitale Overheid

Blog is geschreven door gastblogger Dick Schermer van het Platform Handschriftontwikkeling

Handschrift: Immaterieel erfgoed

Sinds 23 november 2019 staat Handschrift op de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Vanaf die historische dag mag het Platform Handschriftontwikkeling in zijn communicatie gebruikmaken van het vignet wat in de banner staat. Op die dag vond in Hotel Haarhuis in Arnhem de bijschrijving plaats. Het officiële document werd ondertekend door de aanvragers Stroes in Beweging (Hans Stroes), Mercator (Thomas Laudy), Klassenpost (Michel Reimus), Platform Handschriftontwikkeling (Dick Schermer), en de directeur van Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland/KIEN (Leo Adriaanse).

Handschrift werd niet zomaar immaterieel erfgoed

Op 25 januari 2016 diende het Platform een verzoek in bij wat toen nog heette Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed (VIE), thans Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN). Het doel ervan luidde: schrijven met de hand als immaterieel erfgoed, ofwel culturele traditie, officieel erkend krijgen. Sindsdien heeft het Platform twee informatieve bijeenkomsten bijgewoond, enkele malen per telefoon uitvoerig overlegd, en zes keer de uitgebreide formulieren “Voordracht plaatsing op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland” en het “Erfgoedzorgplan Immaterieel Cultureel Erfgoed” ingediend. Verder werd een usb-stick met fotomateriaal, een literatuurlijst, korte film, en de handtekening van acht bekende schrijfdeskundigen in ons land ter ondersteuning meegestuurd.

Op 9 juni 2017 stuurde het Kenniscentrum een brief, ondertekend door Hoofd Kenniscentrum L.C.M. Adriaanse. De Toetsingscommissie vond, dat in het erfgoedzorgplan onvoldoende is duidelijk gemaakt waarom schrijven “echt immaterieel erfgoed” is. Op 25 juni 2019 kwam het verlossende woord: “U heeft duidelijk aangetoond dat het Hand-schrift voldoet aan de gestelde criteria en in het erfgoedzorgplan laat u zien dat u het erfgoed met behoud van kernwaarden toekomst wilt geven.”

Waarom deze traditie belangrijk is?

Al eeuwenlang worden kennis, gedachten, gevoelens schriftelijk vastgelegd en bewaard voor later. Communiceren is een wezenlijk onderdeel van het mens-zijn. Voor de ontwikkeling van het jeugdige brein is leren schrijven van groot belang. Ook voor vorming, concentratie, zelf-beheersing en doorzettingsvermogen. Goed schrijfonderwijs is voor elk kind, dat in Nederland opgroeit, van belang. De traditie is mede van belang voor het kunnen blijven lezen van oude handgeschreven teksten of nieuw-ontdekte documenten die ontbrekende stukjes uit onze voor-geschiedenis kunnen in- en aanvullen. Het zetten van een handtekening onder wetten kan levens veranderen!

Schrijven met de hand is voor ons Platform een dynamische traditie, die mensen door de eeuwen heen met elkaar verbindt en tot onze huidige beschaving geleid heeft. Dat waarderen en stimuleren wij van harte!

Onder de aandacht brengen van de schoonheid van oude handschriften, bijvoorbeeld de miniaturen. Wat dreef onze voorouders om te schrijven? Er ontstaat begrip voor hoe mensen leefden en dachten. Schrijven met de hand is COMMUNICATIE. Het verbond, verbindt en raakt mensen.

Doelen die het Platform blijft nastreven

Vraagstellers met betrekking tot de ontwikkeling van handschrift en (het leren) schrijven te informeren, adviseren en door te verwijzen. We willen een overkoepelend aanspreekpunt, een vraagbaak en een onafhankelijk informatiepunt voor het handschrift in Nederland zijn. Het Platform heeft een ideële grondslag en geen winstoogmerk.

We blijven ons inzetten om schrijven met de hand als dynamisch erfgoed te behouden door goed handschriftonderwijs in de breedste zin te bewerkstelligen.

En dit staat ook nog op de (inter-)nationale agenda vermeld

Deel dit bericht