22 januari – Week van het Handschrift

Week van het Handschrift

Het Platform Handschriftontwikkeling organiseert van 22 tot en met 26 januari de Nationale Week van het Handschrift en staat deze week voor de eerste keer op de Nationale Onderwijs Tentoonstelling NOT). Morgen zal Het Platform Handschriftontwikkeling op de Internationale Dag van het Handschrift een door hen bedacht handschriftkwartet aanbieden aan ‘s werelds grootste kwartettenverzamelaar, de Tilburgse Piet van der Vlugt.

Waarom is het op 23 januari Dag van het Handschrift?

In 1977 werd de Dag van het Handschrift voor het eerst in Amerika in gevierd. De initiatiefnemer was de Writings Instrument Manufacturers Association. Hun motief voor een “National Handwriting Day” was louter commercieel. Zij wilde met deze dag het gebruik van pennen, potloden en schrijfpapier promoten. Later transformeerde de dag van nationaal naar internationaal.

Waarom nu specifiek op 23 januari de Dag van het Handschrift wordt gevierd c.q. herdacht is ter herinnering aan de geboortedatum van John Hancock, een belangrijk Amerikaans staatsman. Hancock was de voorzitter van het Continental Congress dat de Onafhankelijkheidsverklaring aannam, en hij was de eerste die de Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776 ondertekende.

Wordt schrijven met de hand overbodig?

De snelgroeiende digitale maatschappij zorgt ervoor dat schrijven met de hand aan het “uitsterven” is. Baby’s spelen bij wijze van spreken niet meer met een rammelaar maar met een tablet of smartphone., ze swipen en tikken er in de wieg al lustig op los. Zal uiteindelijk het handschrift het onderspit gaan delven in de digitale wereld? Wordt typen op toetsenborden en tikken op schermen de “geschreven” communicatievormen?

Daar gaat het wel steeds meer op lijken want zelfs het krabbelen van een handtekening is zeldzamer geworden omdat men liever de chip-pin- en creditcards gebruikt. Staat de “hand” in “handschrift” onder druk? Maakt het toetsenbord of beeldscherm schrijven met de hand overbodig?

Het antwoord daarop is nee. Het leren schrijven heeft meer om het lijf dan alleen leren mooi te schrijven, de nadruk ligt vooral op léésbaar schrijven. Er wordt zelfs door enkele wetenschappers aangegeven dat de verminderde aandacht voor het schrijven een toename laat zien in het aantal gevallen van kinderen met dyslexie.

Handschrift is niet raar, maar heel bijzonder!

Bovenstaande zou een een uitspraak van juffrouw Ank van de Luizenmoeder kunnen zijn. Eigenlijk vind ik het heel bijzonder dat schrijven met de hand als raar gezien wordt. Ik stam nog uit de generatie dat er handschriftonderwijs naast taalonderwijs werd gegeven. Ik zie me nog zitten, puntje van de tong uit de mond en zwaar geconcentreerd. Want het was geen sinecure om de letters tussen de lijntjes te krijgen.

Het leren schrijven biedt een aantal voordelen, het is onder andere van groot belang voor de ontwikkeling van de hersenen van een kind. Het leren schrijven is goed voor de ontwikkeling van de fijne motoriek. Het is zelfs onmisbaar voor het leren lezen en spellen.

Niet alleen voor kinderen is het belangrijk maar ook voor volwassen. Door te blijven schrijven stimuleer je de samenwerking van de linker- en rechter hersenhelft. Een soort hersengymnastiek.

Klassenpost

Klassenpost is een unieke campagne; landelijk klimmen leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs in de pen om elkaar een handgeschreven brief te sturen. Deze week ontvangen de leerlingen vanuit heel Nederland een met de hand geschreven brief van iemand die in dezelfde groep zit en ongeveer dezelfde leeftijd heeft maar in een andere stad woont. Kunnen de kinderen ook meteen nog hun topografische kennis testen. Twee vliegen in één klap.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.