21 september – Dag Herdenken Geweldslachtoffers | Alzheimer Dag | World Cleanup Day | Dag van de Wol | Vredesweek | Walk of Peace | Dankbaarheidsdag | Dag van de Vrede | Dag van het Ushersyndroom | Stamceldonordag | Dag van de Softwarevrijheid | Rode Panda Dag | Oktoberfest

Dag Herdenken Geweldslachtoffers

De Dag Herdenken Geweldslachtoffers (DHG)wordt jaarlijks op de zaterdag van week 38 georganiseerd door de Federatie Nabestaanden Geweldslachtoffers (FNG). Op Dag Herdenken Geweldslachtoffers herdenken nabestaanden hun door geweld omgebrachte dierbare(n). Locatie dit jaar is de Sint-Vituskerk in Hilversum.

Om landelijke aandacht te vragen voor zinloos geweld en voor de positie van nabestaanden lopen de nabestaanden, vrienden en vrijwilligers na de herdenking met een namenlint (9 stuks) vanaf de Sint-Vituskerk naar het “Monument van verdraagzaamheid” op het Stationsplein. Triest detail; elk jaar komen er namen bij, elk jaar wordt het lint langer.

Wereld Alzheimer Dag

Als je aan een willekeurig iemand vraagt wat een symptoom van Alzheimer is dan zullen 9 op de 10 zeggen: vergeetachtigheid! Dat klopt maar deze horen er ook bij: problemen met dagelijkse handelingen, vergissingen met tijd en plaats, taalproblemen, kwijtraken van spullen, slecht beoordelingsvermogen, terugtrekken uit sociale activiteiten, veranderingen in gedrag en karakter en problemen met het zien. Het thema van dit jaar is bewegen. De afdelingen van Alzheimer Nederland organiseren tal van activiteiten, klik hier voor een overzicht.

Alzheimer of dementie?

Dementie is een verzamelnaam voor vijftig verschillende ziektes die de hersenen aantasten en waardoor iemand steeds verder achteruitgaat in functioneren. De ziekte van Alzheimer is de bekendste en meest voorkomende vorm van dementie. Ongeveer zeventig procent van de mensen met dementie heeft de ziekte van Alzheimer. Andere veelvoorkomende vormen van dementie zijn vasculaire dementie, frontotemporale dementie (FTD) en Lewy body dementie.*

* (tekst afkomstig van Stichting Alzheimer Nederland)

World Cleanup Day

Vandaag start wereldwijd de grootste opruimactie ooit: World Cleanup Day. Miljoenen mensen gaan het zwerfafval te lijf. Plastic Soup Foundation en Nudge organiseren en coördineren samen de opruimdag in Nederland. Wat is het grote verschil met andere opschoondagen? Het grote verschil is dat er niet alleen opgeruimd wordt maar dat ook in kaart gebracht wordt wát er opgeruimd wordt. De Litterati App heb je nodig om vast te leggen waar welk afval aangetroffen wordt. De Litterati-app vind je in de App Store (Apple) of Google Play (Android)

Waarom is deze data belangrijk?

De verzamelde data maakt het mogelijk om niet alleen maar aan symptoombehandeling te doen. Als bijvoorbeeld blijkt dat er veel blikjes en plastic flesjes worden opgeruimd kun je gaan lobbyen om statiegeld in te voeren. Wil je meedoen of op zoek naar meer informatie? Ga naar nudge.nl of plasticsoupfoundation.org.

De “dag/week van” kalender staat vandaag helemaal vol geschreven:

Deel dit bericht