20 september – Plasdag | Global Climate Strike | Keep it Clean Day | Dag van de Universitaire Sport | Week van de Afrikaanse roman | Sportweek

Nationale Plasdag

Om plasklachten beter bespreekbaar te maken organiseerde Continentie Stichting Nederland (CSN) gisteren al weer voor het zesde jaar de Nationale Plasdag. Helaas ben ik een dag te laat maar ik vind de boodschap die Nationale Plasdag vertelt zo belangrijk dat ik er vandaag als nog aandacht aan schenk.

Het blijft apart dat op plasklachten een taboe rust, zeker als je weet dat in Nederland 1 op de 5 mensen daar last van heeft. Dat komt neer op ruim 3,5 miljoen mannen en vrouwen. Van hen heeft ongeveer 1 miljoen last van een overactieve blaas en een half miljoen is incontinent.

Voor miljoenen mensen een reden om thuis te blijven, hierdoor liggen eenzaamheid en isolement op de loer. Plasklachten zijn daar debet aan maar ook het grote te kort aan goed bereikbare en toegankelijke openbare toiletten. Daarom is het goed dat op Plasdag extra aandacht wordt gevraagd voor de problemen van de groep mensen die plasklachten hebben.

VN-verdrag Handicap

Zoals in het VN-Verdrag Handicap te lezen valt zijn gemeenten mede verantwoordelijk voor voldoende openbare toiletten. Stand van zaken: in heel Nederland zijn ongeveer 5.000 openbare toiletten. Zie die maar eens te vinden. Gelukkig is er de gratis app HogeNood, waarmee je snel een schoon openbaar toilet in de buurt kunt vinden. Moet je natuurlijk wel in het bezit zijn van een smartphone..

Uit cijfers van het onderzoek ICT-gebruik van huishoudens en personen van het CBS blijkt dat in 2018 87% van de Nederlandse bevolking (16 tot 75 jaar) een smartphone gebruikten. En ik kan aan mijn water voelen dat van de groep die geen smartphone hebben daarvan een groot percentage behoren tot de groep die vaker gebruik moet maken van het (openbaar) toilet door plasklachten.

Keep it Clean Day

Net zoals in 94 andere landen is de derde vrijdag in september gereserveerd voor de actie Keep it Clean Day. Het doel van deze dag is samen het zwerfafval in je eigen buurt op te ruimen. Wil je weten of er een opschoonactie bij jou in de buurt is? Klik hier.

Wat kun je morgen en de rest van het jaar doen?

  • doe afval in de daarvoor bestemde afvalbakken
  • is er geen afvalbak in de buurt, neem dan je afval mee naar huis
  • neem je eigen boodschappentas mee
  • spreek anderen aan op verkeerd gedrag

Zwerfafval staat in de top 3 van ergernissen, laten we vandaag daarom allemaal de handen uit de mouwen steken en de buurt gaan opschonen. Scheelt weer een ergernis en scheelt de gemeente weer veel geld aan opruimkosten. Het geld wat daarmee bespaart wordt kan weer goed gebruikt worden voor mensen die zorg, hulp en ondersteuning nodig hebben, ja toch?

Global Climate Strike

De rebelse spijbelende studenten die wereldwijd de straat op gingen voor maatregelen om de wereldwijde klimaatcrisis te stoppen, deze jongeren hebben zich verenigd in Students for Climate. Zij roepen burgers op om tijdens de Global Week for Future vandaag en volgende week vrijdag (de Fridays for Future) te gaan staken om op die manier wereldleiders ertoe te bewegen maatregelen te nemen om het tijdperk van de fossiele brandstof te beëindigen.

De bereidwilligheid voor de Global Climate Strike is groot. Er zijn al meer dan 1.700 stakingen gepland in meer dan 150 landen. In Nederland zijn er de hele week (van 20 tot en met 27 september) in verschillende steden acties gepland. Klik hier voor de overzichtskaart. Saillant detail: dat is precies drie dagen voor de klimaattop van de Verenigde Naties in New York.

Wat staat er nog meer te blinken op de “dag/week van” kalender?

Deel dit bericht