21 mei – Horecadag | Dag van de Groene Kinderopvang | Europese dag voor Natura 2000 | Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling | Verantwoordingsdebat

1e editie Nationale Horecadag

Nationale Horecadag kun je vergelijken met elke willekeurige open dag. Alleen op de horecadag zijn het de hotels, restaurants en cafés die open huis houden. De initiatiefnemers willen met Horecadag werkzoekenden, zij-instromers, studenten en mensen met passie voor horeca enthousiasmeren om in de horeca te gaan werken. En uit eigen ervaring kan ik je vertellen dat werken in de horeca top is.

5e editie Dag van de Groene Kinderopvang

Het is een jubileum jaar voor de Dag van de Groene Kinderopvang. Maar ook voor stichting Groen Cement, één van de imitators van de dag, is het feest want zij bestaan dit jaar tien jaar. De andere initiator is het Vakblad Kinderopvang. Wellicht ten overvloede, maar met groen wordt dus niet het interieur bij de gastouder bedoeld. Kan natuurlijk wel maar is geen vereiste. Met het groen in de Groene Kinderopvang wordt de natuur bedoeld.

Mijn nicht Helga is erkend gastouder en is, gezien door mijn wellicht licht bevooroordeelde ogen, de perfecte “groene gastouder”. Zij trekt met de kleintjes de natuur in en laat ze met alles kennis maken. Kleuren en geuren, herkennen van vogels, vlinders en insecten. Maar bovenal leert zij de kinderen respect te hebben voor dieren en voor alles wat groeit en bloeit. Als er een “groen award” voor de “groenste gastouder” zou zijn dan zou ik Helga nomineren. Niemand zo begaan en enthousiast.

Europese dag voor Natura 2000

Omdat de biodiversiteit in Europa al jaren achteruit gaat heeft de Europese Commissie, het Europese Parlement, het Maltese voorzitterschap en het Comité van de Regio’s enkele jaren geleden 21 mei uitgeroepen tot Europese dag voor Natura 2000. Het doel van deze dag is mensen meer bewust te maken dat duurzame bescherming van flora en fauna hard nodig is.

Wat is dan precies Natura 2000?

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden dat in 1992 is opgezet. Nederland kent ruim 160 Natura 2000-gebieden. Kris kras verspreid over Europa liggen meer dan 27 800 locaties, verspreid over land en zee. Dit zijn allemaal gebieden die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben. Klik hier voor een overzicht van de locaties in Nederland.

Werelddag voor Culturele Diversiteit, Dialoog en Ontwikkeling

Waarom is culturele diversiteit belangrijk? Driekwart van alle wereldwijde conflicten vinden hun oorsprong in de culturele dimensie. Als je een vreedzame wereld gebaseerd op wederzijds begrip en interculturele dialoog wilt dan is het noodzakelijk dat de culturele diversiteit op onze wereld, in onze samenleving, wordt geaccepteerd. Met andere woorden, het overbruggen van de kloof tussen de culturen is noodzakelijk voor vrede, stabiliteit en ontwikkeling.

Culturele diversiteit is de motor van elke samenleving, niet alleen op het economische vlak. Maar ook om een meer vervullend intellectueel, emotioneel, moreel en spiritueel leven te leiden. Culturele diversiteit is dus een troef die onmisbaar is voor armoedebestrijding en het realiseren van duurzame ontwikkeling. Dit werd ook vastgelegd in de culturele conventies van de UNESCO.

Verantwoordingsdebat 2019

Vandaag debatteert de Tweede Kamer met minister-president Rutte en minister van Financiën Hoekstra over de jaarverslagen die op Verantwoordingsdag zijn vrijgegeven. Mocht het nodig zijn dan kan tijdens het debat de Tweede Kamer het kabinet ter verantwoording roepen over de resultaten van het in de Miljoenennota aangekondigde beleid.

Deel dit bericht