afbeelding versterkt walvisdag

21 februari – Wereld Walvisdag | Internationale Dag van de Moedertaal | Internationale Dag van de Toeristengids | Utswaaie Sint Piter en Aldemar | Sterfdag Malcolm X

Wereld Walvisdag

Jaarlijks wordt op de derde zondag in februari Wereld Walvisdag gevierd. Waarom Walvisdag? Ondanks dat alle walvisachtigen worden beschermd onder de Marine Mammal Protection Act, en sommige ook worden beschermd onder de Endangered Species Act, hebben walvissen onze hulp nodig. De grootste wezens in onze oceanen hebben hulp nodig om hen te beschermen tegen hun de bedreigingen waarmee ze te maken hebben. En zoals zo vaak het geval is, is de mens de oorzaak of de bedreiging. De belangrijkste bedreigingen waarmee verschillende soorten walvissen worden geconfronteerd, zijn: gebrek aan prooien, vervuild water, verstrikt raken in vistuig, in aanvaring komen met schepen en oceaanlawaai.

Wat wordt onder oceaanlawaai verstaan?

Oceaanlawaai wordt veroorzaakt door natuurlijke oceaangeluiden en geluidsvervuiling. Zeebeving, onderzeese vulkaanuitbarsting, bliksem, stortregen, vissen. Zijn voorbeelden van natuurlijke oceaangeluiden. Geluidsvervuiling kan afkomstig zijn van militaire sonar, scheepvaart, heien en booractiviteiten. Alle geluiden zijn afkomstig van menselijke activiteit, in en op de oceanen. Geluidsvervuiling alias oceaanlawaai vormt een steeds grotere bedreiging voor dolfijnen en walvissen en kan onder andere leiden tot permanent gehoorverlies en desoriëntatie. Het aanspoelen van walvissen en dolfijnen wordt geweten aan het gebruik van militaire sonartoestellen.

Hoe vier je Wereld Walvisdag?

Je kunt op diverse manieren Wereld Walvisdag vieren natuurlijk. Je kunt klein beginnen en begin bij jezelf. Gooi plasticafval in de juiste afvalbak. Steun een organisatie die zich inzet tot het beschermen van de walvissoorten zoals bijvoorbeeld WWF. Kijk een documentaire over walvissen. Pak het wat grootser aan en stuur een email naar de regeringsleiders van Noorwegen, IJsland en Japan waarin je uitlegt dat walvisjacht niet meer van deze tijd is. Zet een “ik ben tegen walvisjacht” petitie online via social media. Stuur een email naar een willekeurige inwoner van de eerder genoemde 3 landen en roep op tot actie tegen walvisjacht.

Internationale Dag van de Moedertaal

Internationale Dag van de Moedertaal erkent dat talen en meertaligheid inclusie kunnen bevorderen. Alsmede de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling. UNESCO gelooft dat onderwijs, gebaseerd op de eerste taal of moedertaal, zo vroeg mogelijk moet beginnen. Waarom? Omdat de basis voor leren al wordt gelegd tijdens kinderopvang en basisonderwijs.

De viering van dit jaar is een oproep aan beleidsmakers, opvoeders en leerkrachten, ouders en gezinnen om hun inzet voor meertalig onderwijs te vergroten. Meertaligheid in het onderwijs kan niet ontbreken in het Internationaal Decennium van Inheemse Talen.

Internationale Dag van de Toeristengids

De initiator voor de International Tourist Guide Day is de Mondiale Federatie van Toeristengidsen (World Federation of Tourist Guide Associations). Deze internationale dag ter promotie van de toeristengids wordt al sinds 1990 gevierd. Het is bij uitstek de dag om in de media meer aandacht te krijgen voor het werk van professionele toeristengidsen. Uiteindelijk is de toeristengids meer dan de man/vrouw met de paraplu. Hij/zij is de culturele ambassadeur van de regio.

Vanwege Covid-19 zal de Dag van de Toeristengids niet beperkt blijven tot vandaag. Op de website staat te lezen dat de acties worden verlengd tot in maart. Vandaag kun je niet fysiek met een toergids op stap maar er worden wel virtuele rondleidingen aangeboden.

Onderstaande gebeurtenissen mogen we niet uit het oog verliezen:

Deel dit bericht