afbeelding versterkt encefalitis dag

22 februari – Wereld Encefalitis Dag | Europese Dag van het Slachtoffer | Single Tasking Dag | Wereld Margarita-dag | Wereld Denkdag

Wereld Encefalitis Dag

De Encephalitis Society, sinds 2014 de initiator van de World Encephalitis Day, hoopt met de Wereld Encefalitis Dag de 78% van de mensen te bereiken die niet weten wat encefalitis is en wat de gevolgen er van zijn. Weten wat encefalitis is, is de sleutel voor een vroege diagnose, toegang tot de beste behandeling en ondersteuning.

Maar wat is encefalitis?

Encefalitis betekent hersenontsteking. Bij hersenontsteking is de hersenmassa zelf ontstoken en worden zenuwcellen of de witte stof van de hersenen direct beschadigd. Niet te verwarren met meningitis, dat is een ontsteking van de hersenvliezen. Encefalitis wordt veroorzaakt door virussen. De meest voorkomende oorzaak is het koortslipvirus. Nu moet je niet bij elke koortslip denken dat je encefalitis krijgt want het is een zeldzame ziekte. Hoe vaak komt het voor? Voor België zijn er geen exacte cijfers bekend. In Nederland krijgen ongeveer 2 tot 4 mensen per 100.000 per jaar een hersenontsteking. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee. Klik hier voor meer informatie.

Europese Dag van het Slachtoffer

Meer dan één op de vier Europeanen was het slachtoffer van intimidatie en 22 miljoen werden in een jaar tijd fysiek aangevallen. Jonge mensen die zich niet als heteroseksueel identificeren en mensen met een handicap vooral door misdaad worden getroffen. Maar slachtoffers van misdrijven rapporteren hun ervaringen doorgaans niet. Ze hebben vaak moeite om toegang te krijgen tot hun rechten, of zijn zich niet bewust van hun rechten of voelen zich niet gehoord. Dit zijn de resultaten van de allereerste EU-brede enquête naar de ervaring van de bevolking met criminaliteit in het algemeen, uitgevoerd door het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA). De resultaten uit het FRA-rapport Misdaad, veiligheid en rechten van slachtoffers laten zien hoe gerichte maatregelen regeringen kunnen helpen slachtoffers te ondersteunen en het gemakkelijker maken om misdrijven te melden en gerechtigheid te krijgen.

Misdaad, veiligheid en rechten van slachtoffers

Het FRA rapport bevat de standpunten van 35.000 mensen en hun ervaringen met geweld, pesterijen, inbraak en consumentenfraude, en wat de impact hiervan op hen is geweest. Het FRA rapport is een leidraad voor de nationale beleidsmakers om aan hun internationale verplichtingen en de EU-wetten inzake de rechten van slachtoffers te voldoen. Tevens is dit rapport een aanvulling op de al bestaande EU-strategie om slachtoffers van misdrijven te stimuleren vaker aangifte te doen. De bevindingen zijn gebaseerd op reacties op de grondrechtenenquête van het FRA uit alle EU-lidstaten, Noord-Macedonië en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek liep van januari tot oktober 2019. Ipsos MORI verzamelde de gegevens namens FRA. In samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland, het Centre des Technologies de l’Information de l’Etat (CTIE) in Luxemburg en Statistics Austria in Oostenrijk.

Je rechten als slachtoffer (en nabestaande)

In de Europese Unie heb je als slachtoffer (en nabestaande) van strafbare feiten en verkeersongevallen een aantal basisrechten. Ongeacht je nationaliteit of het land waar het misdrijf plaatsvond. Na het misdrijf is het erg belangrijk dat de slachtoffers mentale en lichamelijke ondersteuning krijgen. Net zo belangrijk is dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd waarin het slachtoffer de misdaad zonder angst voor vergelding kan melden. Wat los staat van je basisrechten als slachtoffer, is of je een misdrijf hebt gemeld of niet. De politie, Slachtofferhulp Nederland, gemeenten, Veilig Thuis en de GGD vervullen een belangrijke rol voor het slachtoffer als het gaat om de rechten van het slachtoffer. Zij moeten zorgen voor personeel dat van de hoed en de rand weet.

Welke dagen staan er nog meer op de kalender?

Deel dit bericht