21 februari – Utswaaie Sint Piter | Dag van de Toeristengids | Sterfdag Malcom X | Dag van de Moedertaal

Utswaaie Sint Piter

Op de verjaardag van Sint Piter zwaaien de kindertjes vrolijk Sint Piter en Swarte Pyt uit. Tussen 17.30 – 18.30 krijgen de kinderen om nog één keer de kans om de hand van Sint Piter en natuurlijk ook van Swarte Pyt te schudden voordat ze met de boot weer richting huis vertrekken. Ik verwacht eigenlijk ook dat een delegatie van de actiegroep Kick Out Swarte Pyt (KOSP) aan de kade staat. Die zullen wel het hardst van allemaal zwaaien denk ik zo. 😉

Internationale dag van de Toeristengids

De initiator voor de International Tourist Guide Day is de Mondiale Federatie van Toeristengidsen (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA). Deze internationale dag ter promotie van de toeristengids wordt al sinds 1990 gevierd, en is bij uitstek de ideale dag om in de media meer aandacht te krijgen voor het werk van professionele toeristengidsen. Uiteindelijk is de toeristengids meer dan de man/vrouw met de paraplu, hij/zij is de culturele ambassadeur van de regio.

En hoe vieren we deze dag? Wereldwijd worden door toeristengidsen gratis rondleidingen aangeboden met als doel mensen kennis te laten maken met het werk van de toeristengids. Hopende dat mensen kiezen voor de kwaliteit en bekwaamheid van de professionele toeristengids, en niet voor iemand die zichzelf tot gids heeft gebombardeerd zonder te beschikken over de juiste opleiding en kennis. Waar zijn de gratis rondleidingen in Nederland? Geen idee, kan er niks over terug vinden.

Sterfdag Malcom X

Malcom X was begin jaren ’60 de tweede man binnen de Nation of Islam (Black Muslims). Dit was een religieuze, socioculturele en politieke beweging van Afro-Amerikaanse moslims die de suprematie van het zwarte ras predikte. Ze streden op een gewelddadige wijze tegen een in hun ogen door het blanke ras en het christendom gedomineerde maatschappij en streefden naar een eigen, aparte samenleving van vrije zwarten.

Nadat Malcom X afstand nam van de Black Muslims richtte hij Muslim Mosque, Inc. en de Organization of Afro-American Unity op. Dit werd hem door de Nation of Islam (NOI) en zijn leider Elijah Muhammad niet in dank afgenomen. Zij beraamde een aanslag die op 21 februari 1965 resulteerde in de dood van de radicale burgerrechtenactivist Malcom X. Zijn gewelddadige leven en dood hebben Malcolm X tot een cultheld gemaakt, net zoals Che Guevara.

Internationale Dag van de Moedertaal

Ongeveer 43% van de naar schatting 6000 talen die in de wereld worden gesproken lopen gevaar om te verdwijnen. Om de twee weken verdwijnt een taal met een volledig cultureel en intellectueel erfgoed. Waarom dat erg is? Moedertaal en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden; als de moedertaal verdwijnt dan verdwijnen daarmee de inheemse talen en de kennis van en over onze voorouders. Daarom werd in 1999 de Internationale Dag van de Moedertaal door de UNESCO in het leven geroepen om de diversiteit in cultuur en taal te vieren, alsook de meertaligheid te promoten. Per slot van rekening is onze moedertaal de hoeder van onze cultuur!

Wat is jouw favoriete spreekwoord?

Ter gelegenheid van International Mother Language Day 2019 vraagt de VN Ombudsman (UNOMS) om jouw favoriete gezegde. Het gaat om een spreekwoord in je eigen moedertaal en kan gaan over de volgende onderwerpen: vrede, harmonie, conflictoplossing / competentie om met conflicten om te gaan, mindfulness, veerkracht, welzijn. Voor meer uitleg klik hier.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.