20 februari – Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid

Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid

In 2007 is de Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid in het leven geroepen door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties en in 2009 werd de dag daadwerkelijk voor het eerst gevierd. Eén van de kernwaarden van de Verenigde Naties is sociale rechtvaardigheid. Dat is waarom op de Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid alle lidstaten er fijntjes aan worden herinnerd dat sociale rechtvaardigheid een onderdeel van hun samenleving behoort te zijn. Want er kan geen duurzame vrede worden bereikt binnen en tussen naties zonder sociale rechtvaardigheid.

Wat is “sociale rechtvaardigheid”?

Wat moet ik me voorstellen bij sociale rechtvaardigheid? Sociale rechtvaardigheid gaat over gendergelijkheid, de rechten van inheemse volkeren en migranten; het gaat over het wegnemen van barrières die mensen tegenkomen vanwege geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, religie, cultuur of handicap. Het gaat over het recht hebben op en toegang hebben tot de basisbehoeften zoals vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Maar ook over het recht hebben op fatsoenlijk werk en sociale bescherming.

In de praktijk blijkt alles moeilijk te realiseren want sociale rechtvaardigheid is tevens een complexe samenhang tussen economische factoren, basisbehoeften en de mate waarin mensen functioneren in onze samenleving.

Thema 2019: If You Want Peace & Development, Work for Social Justice

Als je vrede en ontwikkeling wilt, werk dan aan de sociale rechtvaardigheid. Dat is vrij vertaald het thema van 2019. Er is door de jaren heen veel economische en sociale vooruitgang geboekt. Toch is de verdeling niet evenredig gelijk. Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) hebben we een piramidale samenleving. Aan de bovenkant een kleine, maar krachtige elite en ver daaronder bungelen de arbeiders, het plebs, die te kampen hebben met verslechterde werkomstandigheden en onzekerheid.

Wil je zorgen voor meer sociale rechtvaardigheid dan zul je voor de mensen die in de onderste regionen van de piramidale samenleving zitten kwalitatief betere banen moeten creëren en voor hen de toegang tot de arbeidsmarkt makkelijker moeten maken. Dan krijgt deze groep ook de mogelijkheid om meer inkomsten te generen en te zorgen voor een meer stabieler leven. Dit kan een belangrijk instrument zijn om gewelddadige conflicten de kop in te drukken.

Verkiezingen 20 maart

Als je bovenstaande hebt gelezen dan begrijp je waarom de verkiezingen van 20 maart aanstaande belangrijk zijn. We kiezen niet alleen de leden van de provinciale staten én leden van het algemeen bestuur van de waterschappen maar indirect kiezen wij dan ook de samenstelling van de Eerste Kamer.

De provinciale staten kiezen samen met de kiescolleges in Bonaire, Sint Eustatius en Saba namelijk de leden van de Eerste Kamer. Juist daar wordt beslist of een wet wel of niet ingevoerd gaat worden. Dus als je begaan bent met sociale rechtvaardigheid dan is het belangrijk dát je gaat stemmen en stem dan op een partij die niet alleen sociale rechtvaardigheid hoog in het vaandel heeft staan maar het ook uitvoert. Géén woorden maar daden!

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.