21 augustus – Werelddag voor Senioren | Dag ter Herdenking en Eerbetoon aan de Slachtoffers van Terrorisme | Werelddag van de Ondernemer

Werelddag voor Senioren

De Werelddag voor Senioren vindt haar oorsprong in het jaar 1988 en werd opgericht door toenmalig president van de Verenigde Staten Ronald Reagan. De president verklaarde in zijn proclamatie het doel van deze dag als volgt toe: Voor alles dat onze senioren hebben bereikt en voor alles dat ze blijven doen, zijn we hen onze oprechte dankbaarheid verschuldigd. Deze dag is, ondanks dat het een werelddag wordt genoemd, echt een Amerikaanse aangelegenheid.

Wij vieren elk jaar op de eerste vrijdag van oktober onze eigen nationale ouderendag. Een landelijk evenement waarbij de wensen van duizenden ouderen door het Nationaal Ouderenfonds worden vervult. Daarnaast vieren we ook nog Grootouderdag, en wel op de eerste zondag in oktober en dan mag ik niet onze Nationale Opa en Oma dag die op 4 juni valt vergeten. Tot slot, de VN heeft haar eigen International Day of Older Persons op 1 oktober. Dus de oudjes komen goed aan hun trekken in de “dagen van” kalender.

Herdenking en Eerbetoon aan de Slachtoffers van Terrorisme

De Internationale Dag ter Herdenking en Eerbetoon aan de Slachtoffers van Terrorisme wordt dit jaar voor de tweede keer gehouden. Dit jaar wordt speciaal stil gestaan bij de gevolgen die terrorisme heeft op de (veranderde) levens van alle slachtoffers. Zodra de onmiddellijke nasleep van een terroristische aanslag voorbij is en de media en de publieke aandacht weg is voelen de slachtoffers en hun families zich vaak niet gesteund en in de steek gelaten. Terwijl het traject van herstellen en leren omgaan met hun trauma nog lang niet voorbij is.

Hulp aan Slachtoffers

Zij hebben ondersteuning nodig (fysiek, psychologisch, sociaal, juridisch en financieel) om weer als een volledige partner deel te kunnen nemen aan de maatschappij en samenleving. Weinig lidstaten beschikken over de middelen of het vermogen om de slachtoffers adequaat bij te staan.

En dan is het fijn als je bij een “clubje” hoort. De lidstaten van de VN hebben voor een financiële buffer gezorgd zodat slachtoffers de hulp krijgen die ze nodig hebben. En de Internationale Dag ter Herdenking en Eerbetoon aan Slachtoffers van Terrorisme is een stap vooruit in het erkennen van de behoeften van slachtoffers, overlevenden en hun naasten.

Europese Herdenkingsdag voor Slachtoffers van Terrorisme

Na de bomaanslag in 2004 in Madrid, waarbij 191 reizigers het leven lieten en 1800 mensen gewond raakten, werd in 2005 de eerste Europese Dag van Herdenking van Slachtoffers van Terrorisme georganiseerd. Daarom worden op 11 maart alle slachtoffers van terroristische aanslagen in de Europese Unie herdacht. Samen met hun families, vrienden en hulpverleners.

Werelddag van de Ondernemer

In 2016 beslist MKB-Nederland dat het tijd werd om op de derde dinsdag van november een Nationale Dag van de Ondernemer te organiseren. Reden? Ik citeer: “ondernemers verdienen respect voor hun inzet en een moment waarop aandacht wordt gegeven aan het belang van ondernemers voor Nederland. Een dag waarop ondernemers worden bedankt voor hun durf en doorzettingsvermogen.” Maar vandaag worden wereldwijd ondernemers in het zonnetje gezet want ieder jaar valt op 21 augustus de Werelddag van de Ondernemer.

Het doel van World Entrepreneurs’ Day (WED) is wereldwijd meer besef creëren voor ondernemerschap, innovatie en leiderschap. Het is de perfecte dag om mensen aan te moedigen een eigen bedrijf te beginnen. WED is de dag van de oprichters, managers, producenten, aannemers, industriëlen, innovators, bestuurders, ontwerpers en producenten onder ons. Werelddag van de Ondernemer biedt bij uitstek een mooie gelegenheid om via allerlei initiatieven het ondernemerschap in het zonnetje te zetten maar ook om kennis en expertise over de bühne te brengen.

Deel dit bericht