afbeelding versterkt Werelddag van de Creativiteit en Innovatie

21 april – Werelddag van de Creativiteit en Innovatie | Nacht van de Aarde | Dag van de Medewerker (BE) | Nationale Secretaressedag | Internationale Pizzacake dag | Dag van de Gezonde Schoolkantine Dag van de Mediastages | Nationale dag van de Tafelbereidingen | Dag van de Financiële Verhoudingen

Werelddag van de Creativiteit en Innovatie

De Werelddag van de Creativiteit en Innovatie richt zich op het gebruik van creativiteit en innovatie om de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN te bereiken. Het thema van Week van de Creativiteit en Innovatie (15 april-21april) en Werelddag van de Creativiteit en Innovatie 2022 is Samenwerking. Op #WCID wordt de wereld uitgenodigd om het idee te omarmen dat innovatie essentieel is voor het benutten van het economisch potentieel van landen. Innovatie, creativiteit en massaal ondernemerschap kunnen een nieuwe impuls geven aan economische groei en werkgelegenheid. Het kan kansen voor iedereen vergroten, inclusief vrouwen en jongeren. En het kan oplossingen bieden voor een aantal van de meest urgente problemen, zoals het uitroeien van armoede en het uitbannen van honger.

Creativiteit en cultuur

De creatieve economie kent geen eenduidige definitie. Het is een evoluerend concept dat voortbouwt op het samenspel tussen menselijke creativiteit en ideeën en intellectuele eigendom, kennis en technologie. Het zijn in wezen de op kennis gebaseerde economische activiteiten waarop de creatieve industrieën zijn gebaseerd. De creatieve economie, waaronder audiovisuele producten, design, nieuwe media, podiumkunsten, uitgeverijen en beeldende kunst, is een sterk transformerende sector van de wereldeconomie in termen van het genereren van inkomsten, het scheppen van banen en exportinkomsten.

Cultuur is een essentieel onderdeel van duurzame ontwikkeling en vertegenwoordigt een bron van identiteit, innovatie en creativiteit voor het individu en de gemeenschap. Tegelijkertijd hebben creativiteit en cultuur een belangrijke niet-monetaire waarde die bijdraagt aan inclusieve sociale ontwikkeling, dialoog en begrip tussen volkeren. Vandaag de dag behoren de creatieve industrieën tot de meest dynamische sectoren in de wereldeconomie en bieden ze nieuwe kansen voor ontwikkelingslanden om een sprong vooruit te maken naar opkomende snelgroeiende gebieden van de wereldeconomie.

Economische groeistrategieën

Culturele en creatieve industrieën moeten deel uitmaken van strategieën voor economische groei, volgens het UNESCO-rapport Culturele tijden uit 2015: The first global map of cultural and creative industries. Deze bedrijfstakken behoren tot de meest dynamische sectoren in de wereldeconomie, met een omzet van $ 2,25 miljard en 29,5 miljoen banen wereldwijd. In die geest benutten landen het potentieel van snelgroeiende delen van de markt voor economisch rendement en armoedebestrijding.

Een keur aan (inter-) nationale dagen op de “dagen van” kalender

Deel dit bericht