afbeelding versterkt Week van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling

20 november – Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling | Wereldkinderdag | Nacht van de Vrijdenker (BE) | Internationale Dag voor de Nabestaanden van Zelfdoding | Nationale Transgender Gedenkdag | Internationale Transgender Gedenkdag | Afrika Industrialisatie Dag | Dag van de Drankenhandelaar (BE) | Dag van de ZZP’er | Heroes Dutch Comic Con | Voorleesweek (BE) | Europese Week van de Afvalvermindering | Voorleesweek (BE)

Week van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling

De Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling wordt sinds vorig jaar op 20 november gevierd. Echter! Dit jaar valt 20 november op een zaterdag en daarom heeft Ingrado, de initiatiefnemer van deze dag, besloten om afgelopen week informatief en gevarieerd programma samen te stellen. En dan is het echt jammer dat ik daar nu pas achter kom. Zal vast een schot voor de boeg nemen op volgend jaar. Dan zal de Dag ook wel weer veranderen in een Week. Zal het een week voorafgaand aan de 20e worden of een week er naar. Spannend!

Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling

De oplettende lezer van mijn blog heeft vast ontdekt dat sinds 2020 de Dag van de Leerplicht niet meer wordt georganiseerd. Net zoals op Dag van de Leerplicht wordt op Dag van het Recht op Onderwijs en Ontwikkeling stil gestaan bij schoolverzuim en het belang van het behalen van een diploma of startkwalificatie. Wat is het verschil tussen leerplicht en kwalificatieplicht? In Nederland zijn kinderen vanaf hun 5e tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden leerplichtig. Heb je in die periode een havo-, vwo-, of MBO-2 (of hoger) diploma behaald, de startkwalificatie, dan mag je van school.

Ben je 16 jaar en heb je geen startkwalificatie dan ben je tot je 18e jaar verplicht om onderwijs te volgen. Dat wordt kwalificatieplicht genoemd. Met de kwalificatieplicht wil de overheid bereiken dat kinderen school afmaken en een diploma behalen. Want met een diploma op zak heb je meer kans op een baan.

Wie kent het Kinderwetje van Van Houten nog?

In 1874 was het de liberale politicus Samuel van Houten die een wetsvoorstel indiende die kinderarbeid moest verbieden. Het ingediende wetsvoorstel, die kinderen jonger dan twaalf jaar verbood om in fabrieken te werken, heette voluit: “De Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatige arbeid en verwaarlozing van kinderen”. Deze wet staat beter bekend als “het Kinderwetje van Van Houten”. Helaas gold de wet alleen voor fabrieksarbeid, kinderarbeid op het land bleef wel toegestaan.

Het heeft tot aan 1900 geduurd voordat de leerplichtwet daadwerkelijk werd aangenomen. En dan nog omdat een tegenstander van deze wet, de heer Francis David Schimmelpenninck, van zijn paard viel en daardoor de stemming miste. Pas op 1 januari 1901 ging de eerste leerplichtwet in Nederland daadwerkelijk van kracht.

Wereldkinderdag

Wereldkinderdag staat pal voor het bewaken van de kinderrechten en het welzijn van álle kinderen over de hele wereld ongeacht waar het geboren is. De datum voor deze dag is niet willekeurig gekozen want de 20ste november markeert de dag waarop de Verklaring van de Rechten van het Kind in 1959 werd aanvaard door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In het jaar 1989 werd op 20 november de Verklaring omgezet in het Verdrag voor de Rechten van het Kind door de Verenigde Naties. Dit is belangrijk omdat een verklaring van de Verenigde Naties niet juridisch bindend is.

Wereldkinderdag moet je niet verwarren met de viering van Kinderdag op 1 juni in ons land of in andere landen op een andere datum. Op de Kinderdag van 1 juni krijgt het kind voornamelijk cadeautjes of gaat het leuke activiteiten ondernemen.

Thema 2021: Een betere toekomst voor elk kind

Kinderen en jongeren verheffen hun stem over de kwesties die belangrijk zijn voor hun generatie en roepen volwassenen op om een betere toekomst te creëren. Ongeacht een pandemie of nie, het is belangrijker dan ooit dat naar hen wordt geluisterd.

Let op! Coronamaatregelen hebben invloed op de dagen

Deel dit bericht