afbeelding versterkt internationale mannendag

19 november – Internationale Mannendag | Wereldtoiletdag | Dag van de Ondernemer | Dag van de Friese Taalkunde | Dag van de Werkzoekende | Internationale Dag voor de Vrouwelijke Ondernemers | Internationale Dag van de Vasectomie | International Whisky Festival | Boerenkoolweek

Internationale Mannendag

Al sinds de jaren zestig roepen mannen om een Internationale Mannendag (IMD) als tegengeluid voor de Internationale Vrouwendag. In het kader van gendergelijkheid is dat natuurlijk geheel logisch. Maar het argument dat als vrouwen een internationaal feestdag hebben dan willen wij mannen dat ook, tja wat zal ik daarvan zeggen. De eerste serieuze aanzet tot een mannendag ontstond in de jaren 90. Op 7 februari 1991 kwam een groep mannen uit Kansas, waaronder professor Thomas Oaster van de Missouri University, op het idee om een  vrije dag voor mannen te organiseren.  Een dag waarop mannen worden bedankt voor hun bijdrage aan de samenleving. De vrije dag voor mannen werd in 1992 omgedoopt tot  Internationale Mannendag, werd toen door zowel mannen als vrouwen gevierd. Dit staat in de boeken als de eerste IMD-viering!

Wie is de motor achter de hedendaagse mannendag?

De Internationale Mannendag zoals wij die nu kennen werd in 1999 in het leven geroepen door dr. Jerome Teelucksingh, docent geschiedenis aan de Universiteit van West-Indië in Trinidad Tabago. Dr. Teelucksingh vond dat zijn eigen vader een voorbeeld was van een uitstekend rolmodel en koos daarom 19 november. Dat was de verjaardag van zijn vader, en ook omdat het de datum was waarop een lokaal sportteam in zijn land creëerde een niveau van eenheid met overstegen gender-, religieuze en etnische verdeeldheid

De 6 pijlers van Internationale Mannendag

Internationale Mannendag (IMD) is een dag bedoeld om de culturele, politieke en sociaaleconomische prestaties van mannen te erkennen en te vieren. De doelstellingen van het vieren van een Internationale Mannendag zijn uiteengezet in Alle zes pijlers van de internationale mannendag.

1. promoten van (de normale alledaagse) mannelijke rolmodellen
2. benadrukken van de positieve bijdragen van mannen
3. focussen op de gezondheid en het welzijn van mannen
4. discriminatie van mannen onder de aandacht brengen
5. verbeteren genderverhoudingen en het bevorderen van gendergelijkheid
6. een wereld creëren waar mensen veilig kunnen zijn en kunnen groeien om hun volledige potentieel te bereiken.

Thema 2021: Betere relaties tussen mannen en vrouwen

Een van de zes pijlers van Internationale Mannendag is het verbeteren van de genderverhoudingen en het bevorderen van gendergelijkheid, niet alleen voor mannen, maar ook voor vrouwen. Dat behandelt het thema van Internationale Mannendag 2021. Internationale Mannendag moedigt mannen aan om de jongens in hun leven de waarden, het karakter en de verantwoordelijkheden van het man-zijn bij te brengen. Mahatma Gandhi zei: “We moeten de verandering worden die we zoeken.” Alleen als mannen als vrouwen het goede voorbeeld geven, wordt een eerlijke en veilige samenleving gecreëerd waarin iedereen de kans krijgt om zich te ontplooien.

Wereldtoiletdag

Het thema van 2021 gaat over het waarderen van het toilet. De campagne vestigt de aandacht op het feit dat in veel delen van de wereld geen geld is voor toiletten. Buiten dat, de toiletten worden ook slecht beheerd (riolering)en/ of verwaarloosd. Dé ingrediënten voor een aanslag op de bevolkingsgezondheid, de economie en het milieu. Die, zoals altijd, vooral de armste en meest gemarginaliseerde groepen treft.

Onderstaande dagen en week krijgen een ander keertje meer aandacht

Deel dit bericht