20 februari – Dag voor Information Governance | Pijprookdag | Dag van de Sociale Rechtvaardigheid | Dag van het Geweldloos Verzet

Werelddag voor Information Governance

Sinds 2012 wordt op de derde donderdag van februari de Werelddag voor Information Governance, Global Information Governance Day (GIGD), gevierd. Een dag die in 2012 voor het eerst gelanceerd werd met achterliggend idee om mensen te vertellen wat Information Governance eigenlijk is. Als ik het op een begrijpelijke manier probeer uit te leggen kom ik tot deze conclusie. Information governance werkt vanuit het principe dat alles met elkaar verbonden is. Dus het beheren, archiveren, gebruiken en verwijderen van interne (bedrijfs)informatie kun je niet als losse elementen in een proces zien. Het moet transparant, controleerbaar en beheersbaar zijn,

Internationale Pijprookdag

Miljoenen pijprokers over de hele wereld vieren op 20 februari de jaarlijkse terugkerende Internationale Pijprookdag. De eerste International Pipe Smoking Day (IPSD) werd in 2008 opgericht door Smokers Forums, een Europese internetgroep. Het wordt tegenwoordig ondersteund door de Comite International des Pipe Clubs (CIPC). Het comité heeft 30 leden; verspreidt over de wereld.

Hoe vier je Pijprookdag?

Door vanavond om 21.00 een pijp op te steken, of thuis of samen met vrienden al dan niet in een pijprokersclub. Heb ook gelezen dat er evenementen worden georganiseerd zoals wie het langste zijn pijp brandend houdt. Geén idee of de Nederlandse pijprokers clubs iets organiseren. Op pipeclub.nl zie je een overzicht van alle clubs die Nederland rijk is.

Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid

Wat moet ik me voorstellen bij sociale rechtvaardigheid? Sociale rechtvaardigheid gaat over gendergelijkheid, de rechten van inheemse volkeren en migranten; het gaat over het wegnemen van barrières die mensen tegenkomen vanwege geslacht, leeftijd, ras, etniciteit, religie, cultuur of handicap. Het gaat over het recht hebben op en toegang hebben tot de basisbehoeften zoals vrijheid, veiligheid, onderwijs en voedselzekerheid. Maar ook over het recht hebben op fatsoenlijk werk en sociale bescherming.

In de praktijk blijkt alles moeilijk te realiseren want sociale rechtvaardigheid is tevens een complexe samenhang tussen economische factoren, basisbehoeften en de mate waarin mensen functioneren in onze samenleving.

Thema 2020: “De kloof dichten om sociale rechtvaardigheid te bereiken”

Nog steeds leeft 1 op de 5 werknemers onder erbarmelijke omstandigheden. Geografische verschillen verhinderen de toegang tot fatsoenlijk werk. Werknemers worden geconfronteerd met stagnerende lonen, ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en mensen profiteren niet in gelijke mate van economische groei. Ongelijkheid tussen en in landen verzwakt de samenhang in de maatschappij waardoor mensen niet dat kunnen bereiken wat zij wel in hun mars hebben. Ongelijkheid zal wereldwijd moeten worden teruggedrongen om sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Internationale Dag van het Geweldloos Verzet

Waarom sommige websites vermelden dat het op 20 februari Dag van het Geweldloze Verzet is in plaats van op 2 oktober, kan ik denk ik verklaren. Het was namelijk op 20 februari 1947 dat de Labourregering in Londen aankondigde dat, na 89 jaar overheersing, de Britten India in juni 1948 zouden verlaten. De Verenigde Naties hebben juist de geboortedag van Mahatma Gandhi (2 oktober) uitgeroepen tot International Day of Non-Violence (Internationale Dag van de Geweldloosheid).

De andere wang toekeren

Waarom zijn geboortedag? Gandhi was opgevoed met het principe van geweldloosheid. Hij was van menig dat mensen zich onder alle omstandigheden moest kunnen beheersen. Als politiek activist werd Gandhi geroemd om zijn leer van geweldloos verzet om politieke en sociale vooruitgang te bereiken. Desalniettemin vond hij dat in sommige gevallen je best mocht terugslaan. Met ander woorden; je hoeft niet altijd de andere wang toe te keren.

Deel dit bericht