21 februari – Dag van de Toeristengids | Dag van de Moedertaal | Utswaaie Sint Piter

Internationale Dag van de Toeristengids

De initiator voor de International Tourist Guide Day is de Mondiale Federatie van Toeristengidsen (World Federation of Tourist Guide Associations – WFTGA). Deze internationale dag ter promotie van de toeristengids wordt al sinds 1990 gevierd, en is bij uitstek de ideale dag om in de media meer aandacht te krijgen voor het werk van professionele toeristengidsen. Uiteindelijk is de toeristengids meer dan de man/vrouw met de paraplu, hij/zij is de culturele ambassadeur van de regio. Thema voor ITGD 2020: Toeristengidsen: dragen bij aan duurzaam toerisme en banen.

En hoe vieren we Dag van de Toeristengids?

Wereldwijd worden door toeristengidsen gratis rondleidingen aangeboden met als doel mensen kennis te laten maken met het werk van de toeristengids. Hopende dat mensen kiezen voor de kwaliteit en bekwaamheid van de professionele toeristengids, en niet voor iemand die zichzelf tot gids heeft gebombardeerd zonder te beschikken over de juiste opleiding en kennis. Waar zijn de gratis rondleidingen in Nederland? Geen idee, kan er niks over terug vinden.

Internationale Dag van de Moedertaal

Moedertaal en cultuur zijn onontsmakelijk met elkaar verbonden; als de moedertaal verdwijnt dan verdwijnen daarmee de inheemse talen en de kennis van en over onze voorouders. Wist je dat naar schatting elke twee weken een taal verdwijnt? Ten minste 43% van de geschatte 6.000 talen die in de wereld worden gesproken, wordt bedreigd. Slechts een paar honderd talen hebben echt een plaats gekregen in onderwijssystemen en bij de mensen, en minder dan honderd talen worden gebruikt in de digitale wereld. Om de diversiteit in cultuur en taal te vieren, alsook de meertaligheid te promoten staat vanaf 2000 de Internationale Dag van de Moedertaal op de “dagen van” kalender van UNESCO.

UNESCO thema 2020: “Talen zonder grenzen”

De viering van de Dag van de Moedertaal is een belangrijke instrument geworden om het recht op moedertaal gebaseerd meertalig onderwijs te promoten. UNESCO vindt dat men in de klas van tegenwoordig ten minste drie talen moet gebruiken: de moedertaal (talen), een regionale of nationale taal en een internationale taal op school. De grondgedachte hierachter is dat kinderen die voor het eerst naar de basisschool gaan vaak alleen maar iets kunnen leren als het onderwijs wordt gegeven in de taal die ze thuis ook spreken. Uit een onderzoek uit 2012 blijkt dat wereldwijd gezien 40% van de kinderen geen toegang hadden tot onderwijs in een taal die zij konden verstaan.

Meertaligheid is de toekomst

Meedere talen beheersen is ontzettend belangrijk, want we leven per slot van rekening in een meertalige wereld. Mensen gebruiken verschillende talen voor verschillende dingen: bij bestuurlijke informatieverzorgingssystemen, in culturele uitingen, in de (social) media, op het internet en de handel. Meertaligheid is de gewoonste zaak van de wereld behalve bij de meeste onderwijsstelsels, daar wordt meertalige realiteit vaak genegeerd. En dat moet veranderen!

Utswaaie Sint Piter

Op de verjaardag van Sint Piter zwaaien de kindertjes vrolijk Sint Piter en Swarte Pyt uit. Tussen 17.30 – 18.30 krijgen de kinderen nog één keer de kans om de hand van Sint Piter en natuurlijk ook van Swarte Pyt te schudden voordat zij met de boot weer richting huis vertrekken. Ik verwacht eigenlijk ook dat een delegatie van de actiegroep Kick Out Swarte Pyt (KOSP) aan de kade staat. Die zullen wel het hardst van allemaal zwaaien. Als ze er niet zijn zal me dat toch zwaar tegenvallen.

Deel dit bericht