20 december – Dag voor Menselijke Solidariteit

Internationale Dag voor Menselijke Solidariteit

De Division for Inclusive Social Development (DISD) van de United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) houdt toezicht op nationale en mondiale sociaaleconomische trends, zij signaleert opkomende kwesties en evalueert de implicaties daarvan voor sociaal beleid op nationaal en internationaal niveau. Dit gezegd hebbende, de UNDESA DISD is gisteren begonnen met de campagne “What does SOLIDARITY mean to you?” ( Wat betekent solidariteit voor jou?). Een campagne rondom Dag van de Menselijke Solidariteit. Als jij de behoefte voelt om op sociale media deze vraag te beantwoorden dan vraagt UNDESA DISD of je jouw bericht, foto, tekening of een video (van max. 15 seconden) te delen met de hashtag #SolidarityDay of # 2getherwith.

Wat houdt “Dag voor Menselijke Solidariteit” in volgens de VN?

  • een dag om onze eenheid in verscheidenheid te vieren
  • een dag om overheden te herinneren aan hun toezeggingen om internationale afspraken te respecteren
  • een dag om het publiek bewust te maken van het belang van solidariteit te verhogen
  • een dag om stil te staan bij wat de millenniumdoelen precies inhouden
  • een dag om nieuwe initiatieven aan te moedigen

Het eerste punt, het vieren van eenheid in verscheidenheid, spreekt mij zeer aan. Want wij zijn allemaal uniek en juist die uniekheid maakt het dat je een verbondenheid kan voelen omdat jij niet de enige bent die uniek is. Sta open voor anderen en wees toegankelijk. Voel je niet bedreigd omdat anderen anders zijn. Laten we mensen respecteren en waarderen juist omdat ze andere keuzes durven te maken of anders durven te zijn.

Wat betekent (menselijke) solidariteit voor mij?

Menselijke solidariteit is de mogelijk om een verbondenheid te voelen met andere mensen, het gevoel dat je bij elkaar hoort, kortom saamhorigheid. Het gaat niet over anderen op de kast jagen door weinig tot géén rekening te houden met hun gevoelens en hun behoefte aan respect. De basis voor solidariteit is volgens mij anderen accepteren zoals ze zijn, zien zoals ze zijn; niet vooringenomen zijn of te snel (ver) oordelen.

Eros Ramazzotti- Solaridad

Eros Ramazotti zingt een prachtig krachtig lied over solidariteit en over de hoop dat we op een dag in een wereld leven zonder leugens die zoveel lijden veroorzaakt. Als we dat willen moeten we dat samen doen. Alleen lukt het niet. Samen als één; dan bereiken we het meest.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.