18 november – Dag van het MBO | Dag Stop Seksueel Misbruik van Kinderen | Antibioticadag | Mickey Mouse Dag | Week tegen Kindermishandeling | Week van de Afvalophaler en Recyclageparkwachter | Cordaid Week | Entrepreneurship Week | Week van de Brandveiligheid | Ouderenweek

Dag van het MBO

De Dag van het MBO is een dag waarop het middelbaar beroepsonderwijs in het zonnetje wordt gezet. Maar tis ook een dag waarop gesproken wordt over de toegenomen kwaliteit van het MBO en de groeiende waardering voor het MBO. Maar waar moet je zijn om deze dag te vieren? Theater Orpheus in Apeldoorn is waar je wezen moet.

De onderwijsprofessionals en natuurlijk studenten verzamelen zich daar en vieren de Dag van het MBO op hun eigen wijze. Zij volgen overdag presentaties van sprekers uit de wetenschap en het bedrijfsleven, ook experts van het ministerie van OCW of het onderwijs komen aan het woord. Om en nabij 17:00 uur begint een heus gala waarin de mbo-ambassadeurs van het jaar gekozen worden.

Europese Dag Stop Seksueel Misbruik van Kinderen

Met de Europese Dag voor de Bescherming van Kinderen tegen Seksuele Uitbuiting en Seksueel Misbruik wil de Raad van Europa het bewustzijn vergroten en het debat over de bescherming van kinderen tegen misbruik en uitbuiting aanwakkeren. Seksuele uitbuiting en seksueel misbruik van kinderen zijn helaas nog steeds aan de orde van de dag. Ze zijn een ernstige schending van de rechten van kinderen en hebben langdurige en vaak levenslange schadelijke gevolgen. Om deze misdaden een halt toe te roepen en de slachtoffers te beschermen zal men niet de ogen moeten sluiten voor deze misstanden.

Kinderen worden maar al te vaak buitenspel gezet van zaken die hen aangaan. Zij moeten de middelen, ruimte, kansen en ondersteuning krijgen om deel te nemen aan het ontwerp en de uitvoering van maatregelen, beleid, programma’s of andere initiatieven die gericht zijn op het voorkomen en reageren op seksuele uitbuiting en seksueel misbruik. De 2019-editie van de Europese dag heeft als thema: “Kinderen in staat stellen om seksueel geweld te stoppen“.

Europese Antibioticadag

Op de Europese Antibioticadag wordt vandaag in heel Europa aandacht gevraagd voor het verantwoord gebruik van antibiotica en het gevaar van antibioticaresistentie bij mens en dier. Recente gegevens hebben bevestigd dat het aantal patiënten dat een infectie met resistente bacteriën heeft in de hele Europese Unie blijft stijgen en dat antibioticaresistentie een belangrijke bedreiging voor de volksgezondheid vormt.

Door verkeerd en teveel gebruik van antibiotica zijn steeds meer bacteriën resistent tegen (ongevoelig voor) de werking ervan met als gevolg dat het aantal infecties door resistente bacteriën toeneemt. Het risico daarvan is dat ziektes, zoals longontsteking of blaasontsteking moeilijker of niet meer behandeld kunnen worden. Verantwoord antibioticagebruik kan helpen om de ontwikkeling van resistente bacteriën tegen te gaan en antibiotica werkzaam te houden voor toekomstige generaties.

Mickey Mouse Dag

Mickey Mouse is vandaag jarig, en wordt maar liefst 91 jaar oud. Hoe ik weet dat het vandaag is? De datum (18 november 1928) dat de tekenfilm Steamboat Willie voor het eerst werd vertoond wordt aangemerkt als de geboortedag van Micky en Minnie Mouse. In de tekenfilm Steamboat Willie veranderde Mickey en Minnie de lading van een vrachtboot, inclusief levende have, in een orkest.

Achteraf gezien was dit de eerste commercieel succesvolle tekenfilm met een volledig synchrone geluidsband. Ondanks het feit dat Steamboat Willie niet de eerste Mickey Mouse tekenfilm was wordt het gezien als Mickey’s ware debuut én zijn verjaardag! Gefeliciteerd Mickey!

Zoals je kunt zien starten vandaag ook veel “weken van”:

Deel dit bericht