17 november – Unfriend Day | Therapiedierdag | Dag van de Student | Dag ter Herdenking van Verkeersslachtoffers | De Dag van de Ambachten | Werelddag van Joods Leren | Werelddag van de Armen | Prematuurdag | Dag van de Vasectomie

Unfriend Day (Ontvrienden Dag)

Ben jij zo’n type die “vrienden” net zo gemakkelijk, zonder na te denken, verzameld als A&H bestekzegeltjes? Heb je jezelf weleens afgevraagd hoeveel van die “vrienden” er klaar staan om jou te helpen, te steunen of te troosten wanneer je ze echt nodig hebt? Daar is Unfriend Day voor in het leven geroepen. Heb jij ook zoveel “vrienden” die je niet meer volgt maar waar je wel als “vriend” genoteerd op hun Facebookpagina blijft? Daar is maar een remedie voor: “ontvrienden”. Al die vage kennissen wiens vriendschapsverzoek je ooit eens geaccepteerd hebt en je weet eigenlijk niet goed waarom? Unfriend! Die vriend van die virend van die vriend? Unfriend! Leef je uit op Unfriend Day!

7e editie Therapiedierdag in de Benelux

Dit jaar is het 7-jarig jubileum van het Therapiedierdag in de Benelux. De naam dekt niet de lading want de dag duurt een kleine week. Een week waarin veel verschillende activiteiten werden georganiseerd met de focus op zowel passieve als actieve therapiedieren. Er is nog meer misleiding in de titel. In de Belgische media wordt redelijk wat aandacht aan deze dag besteed, dat kan ik helaas niet zeggen van de Nederlandse media. Wat Luxemburg doet is mij onbekend.

Ons Lotje

Sinds een jaar woont een tante van mij in een zorghuis voor dementerende, en om de zoveel tijd brengen wij haar een bezoekje. Zij heeft vroeger altijd honden gehad en ze miste een hond. Sinds die tijd nemen we ons Lotje (Chihuahau van 11 jaar) mee. En niet alleen mijn tante knapt op als ze Lotje in haar armen mag nemen en aait. Lotje heeft veel fans in het zorghuis. Ook al is ze niet opgeleidt tot therapiehond je ziet wel wat een wereld van verschil zij maakt.

Internationale Dag van de Student

De Internationale Dag van de Student kent zijn oorsprong in de vorige eeuw, om precies te zijn in het jaar 1939. In maart van datzelfde jaar waren de Duitsers Tsjecho-Slowakije binnen gevallen en zij hebben uiteindelijk het land bezet tot aan de bevrijding in 1945 door de Amerikanen en Russen.

De student Jan Opletal

Op de onafhankelijkheidsdag van de Tsjechoslowaakse Republiek (28 oktober 1939) waren er anti-nazi-demonstraties en rellen in Praag. Ook Jan Opletal, student aan de Medische Faculteit van de Charles Univerity in Praag, was daarbij aanwezig. De demonstraties werden door de Duitse bezetter met dusdanig veel geweld uit elkaar geslagen dat Jan Opletal op 11 november aan zijn verwonding overleed.

Concentratiekamp Sachsenhausen

Zijn begrafenis (15 november) werd bijgewoond door enkele duizenden studenten. Deze samenkomst ontaarde in weer een grote anti-nazi-demonstratie. De Reichsprotektor Konstantin von Neurath van Bohemen en Moravië (zo noemde de bezetter Tsjecho-Slowakije) heeft naar aanleiding hiervan keihard ingegrepen. Op 17 november 1939 werden alle Tsjechische universiteiten en hogescholen gesloten. Meer dan 1.200 studenten werden gearresteerd en naar concentratiekampen (voornamelijk concentratiekamp Sachsenhausen) gestuurd, negen studenten en professoren werden geëxecuteerd zonder enige vorm van proces. Dit was het einde van de anti-nazi-demonstratie van de studenten in Praag.

De International Students’ Council in Londen, die uit veel vluchtelingen bestond, heeft in samenspraak met de geallieerden in 1941 er voor gezorgd dat voortaan op 17 november de tragedie van Praag wordt herdacht.

Fluwelen Revolutie

De datum kreeg een nog grotere betekenis toen op 17 november 1989 in Praag meer dan 15.000 Tsjechische studenten zich verzamelden voor een vreedzame herdenkingsdag voor Jan Opletal. Ook een dag waarop de studenten hun ongenoegen gingen uiten over het bewind van de Communistische Partij. Net zoals 50 jaar daarvoor werd deze demonstratie met veel geweld uit elkaar geslagen. Deze gebeurtenissen markeren het begin van de Fluwelen Revolutie in Tsjecho-Slowakije, de eerste stap op weg naar een democratie.

Onderstaande dagen hebben ieder hun eigen informatie link:

Deel dit bericht