18 december – Internationale Dag van de Migrant | Dag van de Arabische taal

Arabisch is één van de officiële talen van de VN

Vandaag is het ook de Dag van de Arabische taal. Het Arabisch is een Semitische taal die oorspronkelijk alleen gesproken werd op het Arabisch Schiereiland. Na het ontstaan van de islam nam het Arabisch een vogelvlucht omdat de taal nauw verbonden was met de nieuwe religie.
Er wordt geschat dat vandaag de dag tussen de 300 en 390 miljoen mensen Arabisch spreken. Het is gewoon moeilijk te bepalen hoeveel mensen nu precies deze taal spreken vanwege de vele verschillende dialecten.

Salaam Aleikum!

Internationale Dag van de Migrant

Direct maar ook indirect zorgen migranten bijna dagelijks voor gesprekstof op het journaal en praatprogramma’s. Woensdagavond braken er nog rellen in Geldermalsen uit omdat er een vergadering was over de mogelijke komst van een asielzoekerscentrum. Waarom moet dit nou? Waarom staan we niet eens stil bij wat de asielzoekers hebben moeten doorstaan om hier te komen? Zolang het maar “de-ver-van-mijn-bed-show” is dan zijn we tolerant en hebben we compassie. Er zijn dagen dat ik last heb van plaatsvervangende schaamte.

Candlelight Vigil

De Internationale Organisatie voor Migratie roept mensen op om vandaag een kaarsje te branden voor alle migranten die verdwenen zijn of hun leven lieten op zoek naar betere kansen en veiligheid voor zichzelf en hun families. Iets wat we allemaal nastreven toch?

Wat is menselijke migratie?

Dat is de verplaatsing van groepen mensen van de ene plaats naar de andere, in één woord gezegd: volksverplaatsingen. Dit kan van stad naar stad zijn of van land naar land. Zelfs het pendelen tussen werk en huis kan gezien worden als een vorm van migratie. Iedereen die migreert wordt een migrant genoemd.

Tolerantie

In Nederland hebben we natuurlijk een lange historie met migranten. Vanaf de zestiende eeuw was Nederland een handelsnatie die bekend stond als tolerant en die een zekere mate van vrijheid van godsdienst kende. Dat was de reden dat veel migranten hun geluk hier gingen zoeken. Zoals protestantse kooplui en handwerkslieden in de 16de eeuw, dit waren meestal lieden van de gegoede klasse. Want armen konden zich de kosten van een migratie niet veroorloven.

Hoeveel soorten migranten zijn er?

Er is een groot scala aan migranten, het houdt niet op bij asielzoekers of arbeidsmigranten (gastarbeiders).

  • emigrant – iemand die het land verlaat
  • immigrant – iemand die van buiten in het land komt
  • remigrant of retourmigrant – een teruggekeerde emigrant
  • transmigrant – iemand die tijdelijk in het land woont
  • transitmigrant – iemand die in een doorvoerland verblijft
  • kennismigrant – is een immigrant die toestemming heeft om in een land te werken vanwege zijn/haar kennis
  • bedrijfsgebonden migranten – mensen die in het buitenland gaan wonen vanwege hun werk
  • migrerende ondernemers – denk maar aan “Ik vertrek”
  • woonmigranten – verhuizen naar een betere woonomgeving is vanwege goedkopere huizen
  • studenten
  • pensioenmigranten
  • gezinsherenigers
  • displaced person – ontheemde
  •  
   Naar schatting heeft 98% van de Nederlanders buitenlandse voorouders, wist je dat?

   Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.