18 december – Dag van de Arabische taal | Internationale Dag van de Migranten

Dag van de Arabische taal

Op 18 december 1973 besloot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, in resolutie 3190 (XXVIII) om de Arabische taal onder de officiële talen en werktalen van de Algemene Vergadering en de belangrijkste commissies te scharen. Daarmee werd de Arabische taal één van de officiële talen van de VN.

Het Arabisch is een Semitische taal die oorspronkelijk alleen gesproken werd op het Arabisch Schiereiland. Na het ontstaan van de islam nam het Arabisch een vogelvlucht omdat de taal nauw verbonden was met de nieuwe religie. Er wordt geschat dat vandaag de dag tussen de 300 en 390 miljoen mensen Arabisch spreken. Het is gewoon moeilijk te bepalen hoeveel mensen nu precies deze taal spreken vanwege de vele verschillende dialecten.

Internationale Dag van de Migranten

Migratie hoort bij ons mensen zoals regen in de herfst, en de redenen voor migratie zijn divers. Het kan komen door klimaatverandering, demografie, instabiliteit, groeiende ongelijkheid en het streven naar een beter leven, maar ook gebrek aan aanbod op de arbeidsmarkt.

Als we spreken over menselijke migratie, spreken we dan alleen maar over vluchtelingen of gelukszoekers uit Afrika.? Nee, onder menselijke migratie wordt de elke verplaatsing van mensen verstaan; in één woord gezegd: volksverplaatsingen. Dit kan van stad naar stad zijn of van land naar land. Zelfs het pendelen tussen werk en huis kan gezien worden als een vorm van migratie. Iedereen die migreert wordt een migrant genoemd.

Veilige migratie in een veranderende wereld

Het thema van 2017 (Safe Migration in a World on the Move) gaat over het zoeke n naar een veilige manier van migreren in een continu veranderende wereld. Door globalisering en de vooruitgang op het gebied van communicatie en transport is het aantal mensen dat wil migreren aanzienlijk vergroot. Door de sterk verbeterde communicatie krijgt migratie wereldwijd steeds meer aandacht, zowel positief als negatief. Op de negatieve gevoelens wordt handig ingespeeld door populistische politieke partijen. Zij proberen een wig te drijven tussen ons en de migranten/vluchtelingen door hen de schuld te geven aan alle misstanden van de samenleving.

De Verenigde Naties spelen actief een katalyserende rol op dit gebied, met als doel meer dialogen en interacties in landen en regio’s te creëren, en ervaringen uit te wisselen en samenwerkingsmogelijkheden te bieden.

98% van de Nederlanders hebben buitenlandse voorouders

In Nederland hebben we een lange historie met migranten. Vanaf de zestiende eeuw was Nederland een handelsnatie die bekend stond als tolerant en die een zekere mate van vrijheid van godsdienst kende. Dat was de reden dat veel migranten hun geluk hier gingen zoeken. Zoals protestantse kooplui en handwerkslieden in de 16de eeuw. Dit waren meestal lieden van de gegoede klasse want armen konden zich de kosten van een migratie niet veroorloven. Dat was toen en dit is nu net zo.

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.