18 april – The Passion | Witte Donderdag | Europese dag van de Patiëntenrechten | Werelderfgoeddag Secretaressedag | Dag van de Fraudeonderzoeker | Wereld Amateur Radio Dag | Pizzacake dag

The Passion op Witte Donderdag

Het is in ons Nederland bijna traditie dat we op Witte Donderdag naar de (live)opvoering van The Passion kunnen kijken. Wil je er bij zijn dan zul je naar Dordrecht moeten dit jaar. Vind je dat iets te ver dan kun je eventueel meelopen met de virtuele online processie. Voor meer info, klik hier.

Benieuwd naar de antwoorden op de volgende vragen: Waarom de donderdag voor Witte Donderdag genoemd? Hoezo op Witte Donderdag de Paasmaaltijd? Wat is “voetwassing”? Klik hier.

Europese dag van de Patiëntenrechten

Het Active Citizenship Network (ACN) wil op de Europese dag van de Patiëntenrechten alle EG-lidstaten aanzetten tot het verbeteren van de patiëntenrechten in Europa. De patiëntenrechten staan in het Europees Handvest van Patiëntenrechten opgesteld. Het gaat over de volgende rechten; patiënten hebben het recht op:

recht op preventie, beschikbare en bereikbare zorg, informatie, toestemming, vrije keuze, privacy en vertrouwelijkheid, voldoende tijd voor de patiënt, kwaliteitsbewaking, veiligheid, innovatie, vermijding van onnodig lijden en pijn, persoonlijke behandeling, de mogelijkheid klachten in te dienen, het ontvangen van compensatie.

Al deze rechten, gebaseerd op het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie, zijn van cruciaal belang voor Europese burgers en de gezondheidszorg. De meeste van deze rechten zijn ook opgenomen in de conclusies van de Raad over gemeenschappelijke waarden en beginselen in de EU-gezondheidszorgstelsels die in juni 2006 zijn aangenomen.

Werelderfgoeddag

Het thema van de Internationale Dag voor Monumenten en Archeologische Vindplaatsen, beter bekend onder de naam Werelderfgoeddag, is het landelijke landschap. Het beschermen en in stand houden van landelijke erfgoed vereist de gezamenlijke inspanningen van de hele internationale gemeenschap. Het is belangrijk dat bezoekers weten hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan het koesteren van erfgoedsites.

Wat is een werelderfgoedsite?

Een werelderfgoedsite is cultureel en natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar, uniek en van internationaal belang is die speciale bescherming vereist. UNESCO is van mening dat de sites die zijn geclassificeerd als Werelderfgoed culturele en fysieke betekenis hebben. Tegenwoordig zijn er wereldwijd 1.092 UNESCO-werelderfgoedsites, waarvan 845 cultureel, 209 natuurlijk, 38 hybride sites, 37 transnationale sites. Van deze werelderfgoedsites lopen er 54 gevaar, inclusief de geboorteplaats van Jezus, Geboortekerk van Christus en de pelgrimsroute in Bethlehem.

De Notre-Dame van Parijs

De brand van afgelopen maandag was niet de eerste keer dat de Notre-Dame in Parijs zwaar beschadigd werd. Geweld en vandalisme zijn een rode draad in haar bestaan. In 1548 werd de kerk bijvoorbeeld beschadigd door Hugenoten en in 1793 werd de kerk geplunderd tijdens de Franse Revolutie. De Notre Dame liep in de Tweede Wereldoorlog veel oorlogsschade op. Echter de enorme kerkklok Emmanuel bleef heel, waardoor die in de nacht van 24 augustus 1944 aan kon geven dat de bevrijding van Parijs onderweg was. De Notre-Dame, een kathedraal op het Île de la Cité van meer dan 850 jaar oud, zal worden hersteld. Experts denken dat de herstelwerkzaamheden zeker 10 jaar gaan duren.

Welke dagen hebben we nog meer vandaag?

Deel dit bericht