17 november – Internationale Dag van de Student | Wereld Prematuurdag | Unfriend Day

Internationale Dag van de Student

De Dag van de Student kent zijn oorsprong in de vorige eeuw, om precies te zijn in het jaar 1939.
In maart van datzelfde jaar waren de Duitsers Tsjecho-Slowakije binnen gevallen en hebben uiteindelijk het land bezet tot aan de bevrijding in 1945 door de Amerikanen en Russen.

Jan Opletal

Op 28 oktober 1939 (sinds 1918 onafhankelijkheidsdag van de Tsjechoslowaakse Republiek) waren er anti-nazi-demonstraties en rellen in Praag. Ook Jan Opletal, student aan de Medische Faculteit van de Charles Univerity in Praag, was daarbij aanwezig. De demonstraties werden door de Duitse bezetter met dusdanig veel geweld uit elkaar geslagen dat Jan Opletal op 11 november aan zijn verwonding overleed.
Zijn begrafenis op 15 november werd bijgewoond door enkele duizenden studenten, deze samenkomst ontaarden in weer een grote anti-nazi-demonstratie. De Reichsprotektor Konstantin von Neurath van Bohemen en Moravië (zo noemde de bezetter Tsjecho-Slowakije) heeft naar aanleiding hiervan keihard ingegrepen.

17 november 1939

Op 17 november 1939 werden alle Tsjechische universiteiten en hogescholen gesloten. Meer dan 1.200 studenten werden gearresteerd en naar concentratiekampen (voornamelijk concentratiekamp Sachsenhausen) gestuurd, negen studenten en professoren werden geëxecuteerd zonder enige vorm van proces. Dit was het einde van de anti-nazi-demonstratie van de studenten in Praag.

De International Students’ Council in Londen, die uit veel vluchtelingen bestond, heeft in samenspraak met de geallieerden in 1941 er voor gezorgd dat voortaan op 17 november de tragedie van Praag werd herdacht.

Fluwelen Revolutie

De datum kreeg een nog grotere betekenis toen op 17 november 1989 in Praag meer dan 15.000 Tsjechische studenten zich verzamelden voor een vreedzame herdenkingsdag voor Jan Opletal. Ook een dag waarop de studenten hun ongenoegen gingen uiten over het bewind van de Communistische Partij. Net zoals 50 jaar daarvoor werd deze demonstratie met veel geweld uit elkaar geslagen.
Deze gebeurtenissen markeren het begin van de Fluwelen Revolutie in Tsjecho-Slowakije, de eerste stap op weg naar een democratie.

Wereld Prematuurdag

Deze dag is in het leven geroepen om wereldwijd aandacht te vragen voor te vroeg geboren kinderen die het overleven en niet overleven. Meer aandacht zal hopelijk leiden tot meer onderzoek naar het voorkomen van vroeggeboorte en aan de verbetering van de zorg voor deze kindjes.

Wat zijn de gevolgen voor een prematuur kindje?

  • veel premature kinderen blijven klein van gestalte
  • kunnen zich moeilijker concentreren
  • de kans op ADHD is hoger
  • ze lopen ook iets meer risico op autisme spectrum stoornissen (ASS)
  • ze kunnen temperamentvol zijn: ze zijn snel geprikkeld, druk, onrustig en heftig in hun emoties
  • premature kindjes zijn vechtertjes.

Paars is de kleur van Prematurdag! Wereldwijd worden (overheid)gebouwen met paars licht verlicht. Mensen die deze dag een warm toe dragen worden gevraagd vandaag een paars kledingstuk aan te doen.

Unfriend Day

Ben jij zo’n type die “vrienden” net zo gemakkelijk, zonder na te denken, verzameld als A&H bestekzegeltjes? Heb je jezelf weleens afgevraagd hoeveel van die “vrienden” er klaar staan om jou te helpen, te steunen of te troosten wanneer je ze echt nodig hebt?
Daar is deze dag voor in het leven geroepen, in plaats van berichten van mensen te verbergen op je tijdlijn kun je ze net zo goed “ontvrienden”. Al die vage kennissen wiens vriendschapsverzoek je ooit eens geaccepteerd hebt en je weet eigenlijk niet goed waarom? Unfriend! Die vriend van die virend van die vriend? Unfriend!

Happy Unfriend Day!
 

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.