17 maart – Dag van de Burger


 
Niet de dag van de hamBurger wat ik in eerste instantie dacht. Maar de Dag van de Burger; wij, jij en ik, het gewone volk, de burgerij, het plebs, de onderdanen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Dag van de Burger 2015

Het is eigenlijk niet vreemd dat mijn gedachten naar de hamburger gingen want laten we eerlijk zijn, weet jij van het bestaan van de Dag van de Burger af? Het was voor mij echt de eerste keer dat ik van deze dag hoorde dus ik was extra gemotiveerd om op onderzoek uit te gaan.
Het eindresultaat van mijn speurtocht was dermate teleurstellend dat ik besloot om maar eens te gaan bellen met de Nationale Ombudsman, want per slot van rekening was deze organisatie de initiatiefnemer tot het uitroepen van de Dag van de Burger.
Er kwam een alleraardigste mevrouw aan de lijn die ik de volgende vraag stelde : “Kunt u mij vertellen wat het thema van de Dag van de Burger van dit jaar is, want ik word niet veel wijzer op het internet”. Ze ging op zoek in Google en kwam dezelfde informatie tegen als ondergetekende. Ze heeft de afdeling communicatie vervolgens gebeld en kwam met het antwoord: “de Nationale Ombudsman organiseert niets en bij ons weten wordt er ook niets georganiseerd”.

Hoe anders was het in maart 2007!

Vol trots kondigde de toenmalige Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer aan dat voortaan op elke derde dinsdag in maart de Dag van de Burger zou zijn. Een dag waarop de overheid stil staat bij degene om wie het allemaal draait: de burger! Heel terecht merkte hij op dat er meer voor nodig is dan wetgeving en regels om de relatie tussen overheid en burger te verbeteren. Juist daarom moet bij de overheid minstens één dag per jaar de mens achter de burger centraal staan. De slogan in 2007 was: “De Burger? Dat bent u zelf!”.

Minister-president Balkenende. 

Op 20 maart 2007 was de eerste Dag van de Burger, ter gelegenheid daarvan organiseerde de Nationale Ombudsman een symposium waar toenmalig minister-president Balkenende bij aanwezig was en een toespraak hield. Een letterlijk citaat uit die toespraak:

“Tevreden burgers, die zich behoorlijk behandeld voelen. Die zich als mens behandeld voelen. Daar gaat het volgens mij om in de relatie tussen overheid en burger. Daar gaat het ook om op deze eerste Dag van de Burger. Een prachtig initiatief. Blijft u ons scherp houden. Dan gaat het lukken.”

Mijn conclusie:

We zijn nu bijna 8 jaar verder en het goede initiatief van de heer Alex Brenninkmeijer is op sterven na dood.
Dat kan tot minimaal 2 conclusies leiden:
1) de overheid vindt dat de relatie tussen burger en overheid optimaal is
2) de enige die de overheid echt belangrijk vindt is de overheid

Tot welke conclusie kom jij?
 

Deel dit bericht