18 maart – Dag van de Ingenieur – Nationale Boomfeestdag


 
De combinatie van ingenieur en boom is niet vreemd, je hebt bijvoorbeeld de bezonningsingenieur.  Hij verricht een bezonningsonderzoek naar de schaduweffecten van objecten op de directe omgeving. Deze objecten kunnen een bestaand gebouw zijn maar ook bomen of begroeiing.
Op 10 maart jongstleden trad een bezonnigsingenieur voor de tweede keer op als deskundige bij het programma de Rijdende Rechter. En met succes!

Franse ingenieurs maken een boom met kleine windturbines

Veel mensen vinden dat windturbines horizonvervuiling veroorzaken, en op veel plekken is dat zeer zeker het geval. Maar er is een geweldig alternatief ontwikkelt door een team van Franse ingenieurs naar een idee van Jérôme Michaud-Larivière, namelijk de “Wind Tree”. De “Wind Tree” is een windturbine in de vorm van een boom, hij is 36 meter hoog en 26 meter breed met 72 kunstmatige bladeren. De “Wind Tree” heeft 27 kleine turbines die een vermogen van 3,1 kilowatt opleveren. Alle technologie is onzichtbaar omdat het verwerkt is in de stammen en takken.
Volgens de ontwerpers is de “Wind Tree” vrijwel geruisloos, daardoor en vanwege zijn uiterlijk past deze “boom” prima in een stedelijke omgeving. De enige makke is zijn prijs, € 29.500,-.
Als onderdeel van een test zal dit voorjaar in Parijs één of meerdere “WindTree’s” worden “geplant”

Dag van de Ingenieur

Vier dingen die je moet weten over de Dag van de Ingenieur
1) Deze dag wordt georganiseerd door de beroepsvereniging ‘het Koninklijk Instituut Van
Ingenieurs’ (KIVI) en branchevereniging ‘NLingenieurs’.
2) Uitreiking Prins Friso Ingenieursprijs in het bijzijn van Prinses Beatrix en Prinses Mabel
3) Bekendmaking wie de Vernufteling is, een award voor de meest ingenieuze en vindingrijke ingenieursoplossing
4) De uitreiking is dit jaar in de Waaier op de campus van de Universiteit Twente.

Nationale Boomfeestdag

Vier dingen die je moet weten over de Nationale Boomfeestdag
1) 59ste Nationale Boomfeestdag met dit jaar het thema “Bomen & Water”
2) Vandaag worden er door ruim 100.000 kinderen uit ruim 300 gemeenten bijna 200.000 bomen geplant.
3) Er zijn vijf Geboortebossen in Nederland, in deze bossen worden sinds 1990 Geboortebomen geplant voor nieuwe wereldburgers.
4) In 1999 werd aan de toen 50 jarige KWF Kankerbestrijding het Wilhelminabos geschonken, in het bos is een Gedenkplek waar glaspanelen staan met namen van dierbaren die aan kanker zijn overleden.

Oh ja, vergeet niet te stemmen!
 

Deel dit bericht