16 maart – Nationale Dag van de Leerplicht | Nacht van de Sociologie

Over de Dag van de Leerplicht

Al weer voor de dertiende keer vieren we de Dag van de Leerplicht. Het doel van Dag van de Leerplicht is om de leerplicht onder de aandacht te brengen bij leerlingen, ouders, scholen en andere betrokkenen. Verder wordt vandaag stil gestaan bij het landelijke schoolverzuim en het belang van het behalen van een diploma of startkwalificatie.

Het recht op onderwijs

Het recht op onderwijs is een groot goed, ook al zien de kinderen dat niet altijd allemaal zo. Laat ik er dit over zeggen: je boft dat je in een land woont waar je naar school kan en mag. Er zijn genoeg landen in de wereld waar dit niet de normaalste zaak is, zeker niet voor meisjes. Vergeet niet dat zonder toegang tot goed onderwijs je kansen op een goede baan en dito leven nihil zijn.

Leerplicht en Kwalificatieplicht

In Nederland zijn kinderen vanaf hun 5e tot en met het schooljaar waarin ze 16 jaar worden leerplichtig. Heb je in die periode een havo-, vwo-, of MBO-2 (of hoger) diploma behaald, de zogenaamde startkwalificatie, dan mag je van school. Zo niet dan val je van je 16e tot je 18e jaar onder de kwalificatieplicht. Met de kwalificatieplicht wil de overheid bereiken dat je school afmaakt en een diploma behaald. Want met een diploma op zak verhoog je jouw kansen op de arbeidsmarkt.

Gingen kinderen naar school in de 19de eeuw?

Tot aan het jaar 1874 was het in Nederland doodnormaal dat kinderen moesten gaan werken in fabrieken of op het platteland, soms al vanaf hun vijfde jaar. Dat had verschillende oorzaken:

  • armoede
  • oude tradities
  • kinderen zijn goedkope arbeidskrachten

Kinderwetje van Van Houten

In 1874 was het de liberale politicus Samuel van Houten die een wetsvoorstel indiende die kinderarbeid moest verbieden. Het ingediende wetsvoorstel, die kinderen jonger dan twaalf jaar verbood om in fabrieken te werken, heette voluit: “De Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatige arbeid en verwaarlozing van kinderen”. Deze wet staat beter bekend als “het Kinderwetje van Van Houten”. Helaas gold de wet alleen voor fabrieksarbeid, kinderarbeid op het land bleef wel toegestaan.

Het heeft tot aan 1900 geduurd voordat de leerplichtwet daadwerkelijk werd aangenomen. En dan nog omdat een tegenstander van deze wet, de heer Francis David Schimmelpenninck, van zijn paard viel en daardoor de stemming miste. Pas op 1 januari 1901 ging de eerste leerplichtwet in Nederland daadwerkelijk van kracht.

De XIVNacht van de Sociologie

Sinds 2004 wordt de Nacht van de Sociologie in Groningen georganiseerd, dit jaar met het thema “Tussen Waan en Werkelijkheid”. Met de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in het achterhoofd is het een toepasselijk thema. 😉

“Het wordt een avond om niet snel te vergeten”, zeggen de organisatoren van de nacht. Het is inderdaad een zeer divers program wat er aangeboden wordt: je kunt je laten hypnotiseren, virtual reality ervaren en lezingen bijwonen. Tussen de bedrijven door mogen drie jongens van het conservatorium laten horen wat ze allemaal kunnen op jazz-gebied. Natuurlijk ontbreekt de afterparty niet! Voor meer info ga naar nachtvandesociologie.nl.

 

Deel dit bericht

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.